Lämmitysjärjestelmän valinta – Miten vältät virheet lämpöpumpun hankinnassa?

4 lokakuuta, 2019

Lämpöpumppujen kysyntä on ollut kasvussa jo vuosien ajan. Yhä useampi kuluttaja joutuu uutta taloa rakentaessaan tai vanhaa lämmitysjärjestelmää vaihtaessaan monenlaisten lämmitykseen liittyvien kysymysten äärelle. Monella ei ole asiasta kokemusta. Asioita joutuu hieman opiskelemaan ja hakemaan lisätietoja, jotta itselle paras vaihtoehto löytyy. Pyrin tällä blogilla auttamaan sinua välttämään lämpöpumpun hankintaan liittyvät "sudenkuopat". Ohessa myös video, jolla käyn Mikko Rannan kanssa läpi blogin asioita!

 

HubSpot Video

 

1. Oikea lämpöpumppu oikeaan paikkaan?


Tähän kysymykseen ei valitettavasti ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Kysymystä on tarkasteltava asiakkaan tarpeista ja elämäntilanteesta käsin. Tarkoituksenamme onkin antaa sinulle riittävä tieto lämpöpumppujen eroista, jotta voit tietoa hyödyntäen valita omiin tarkoituksiisi parhaiten soveltuvan lämpöpumppuvaihtoehdon.

Tarkastellaan maa- ja ilma-vesilämpöpumppuvaihtoehtoja ensin erikseen.

 

Maalämpö:

Hankintahinta

Maalämpö on hankintahinnaltaan kallein järjestelmä, mutta käyttökustannuksiltaan edullisin. Vanhan järjestelmän saneeraajaan on kuitenkin hyvä ottaa investointilaskelmissaan huomioon kotitalousvähennyksen vaikutus. Kotitalousvähennys nimittäin vaikuttaa merkittävästi maalämpöpumpun vaatimaan investointiin, koska energiakaivon poraaminen lasketaan lähes kokonaan työkuluksi.

 

Kotitalousvähennys: Esimerkkilaskelma: (viitteellinen)

Lämpöpumpputarjoushinta: 17800€

Työn osuus: 7120€

Kotitalousvähennys: 3560€

Omavastuuosuus: 100€ / puoliso

Lopullinen kustannus asiakkaalle: 17800€ - 3360€ = 14 440€

Kotitalousvähennys johti siihen, että maalämpöpumpun lopullinen investointikustannus laski laadukkaiden ilmavesilämpöpumppujen tasolle.

 

Säästö

Maalämpöpumpulla (on/off-kompressori) saatava säästö on patterijärjestelmällä varustetuissa saneerauskohteissa noin 2/3 vanhasta energiakulusta. Eli öljystä maalämpöön siirtyvän 3000l öljyä vuodessa kuluttavan talon kustannus on maalämpöpumpulla alle 1000 euroa/vuodessa.

Nykyaikaisilla (inverter-kompressori) maalämpöpumpuilla saadaan lämmityskulua laskemaan normaali omakotitalossa vielä n. 150 euroa vuodessa.

Maalämpöpumpuilla saadaan lisäsäästöä vielä n. 100 euroa vuodessa, mikäli lämmönjakojärjestelmänä on pattereiden sijasta vesikiertoinen lattialämmitys.

 

Arvon nousu

Maalämpö mielletään myös talon arvoa nostattavaksi investoinniksi. Maalämpöön liitetään vahva laatumielikuva. Kun talo on varustettu maalämmöllä, on sen myynti helpompaa ja nopeampaa sekä saat talosta paremman myyntihinnan. Mikä onkaan mukavampaa, kuin näyttää mahdolliselle ostajalle erittäin huokeita sähkölaskuja! Huokeat lämmityskulut toimivat talon myyntiä helpottavana ja nopeuttavana tekijänä.

 

Turvallisuus

Maalämpö mielletään myös turvallisimmaksi lämpöpumppuvaihtoehdoksi, koska maalämmössä ei ole yhtään aktiivista osaa talon ulkopuolella. Energiakaivossa kiertävää nestettä kierrättävä kiertovesipumppukin on integroitu maalämpöpumpun sisälle. Maalämmöstä on myös vuosikymmenten kokemus, jonka aikana tekniikka on kehittynyt kestäväksi.

 

Talon koko

Maalämpöön päädytään sitä todennäköisemmin, mitä suurempi talo on. Maalämmöllä säästetään isommassa talossa enemmän kuin pienessä talossa, eli isommassa talossa saadaan investoinnille parempi tuottosuhde. Maalämmön kustannus ei ole isossa talossa suhteellisesti yhtä suuri kuin pienessä talossa.

 

Esteettisyys

Yksi lisähyöty maalämpöjärjestelmässä on esteettisyys. Talon ulkopuolella ei ole muuta kuin maan alla kiertävä keruuputkisto tarvikkeineen. Työstä saattaa jäädä pihalle porakaluston painaumajäljet, mutta ne tasaantuvat nopeasti pois näkyvistä. Muutaman kuukauden päästä ei talon ulkopuolelta tunnista, että talo on varustettu maalämpöjärjestelmällä.

 

 

Ilma-vesilämpöpumppu:

Ilmavesilämpöpumppujen myynti on ollut muutaman vuoden ajan erittäin vahvassa kasvussa. Syitä vahvaan kasvuun ovat ilmavesilämpöpumppujen laadun parantuminen, teholuokkien kasvaminen sekä edullisempi hankintakustannus maalämpöön nähden.

 

Talon koko

Ilma-vesilämpöpumppuun päädytään sitä todennäköisemmin mitä pienempi talo on. Tosin ilma-vesilämpöpumppujen tekninen kehitys ja kokoluokkien määrän kasvu on tuonut ilma-vesilämpöpumput myös isompien kiinteistöjen omistajien mielenkiinnon kohteeksi. Suuremmissa kiinteistöissä teholuokkaa kasvatetaan myös ulkoyksiköiden määrää lisäämällä.

 

Poraamisen haasteet

Ilmavesilämpöpumppu on erityisen hyvä vaihtoehto, kun energiakaivon poraaminen on kielletty tai muusta syystä erittäin haastavaa. Kiellettyjä alueita ovat pohjavesialueet sekä maanalaisten tunneleiden alueella olevat maa-alueet. Haastavia kohteita saattavat olla mm. erittäin paksun pehmeän maan alueet. Erittäin paksu pehmeän maan kerros saattaa tehdä energiakaivon poraamisesta haastavaa ja joillakin alueilla kallista. Tällaisia alueita ovat mm. harjualueet. Monet ilmavesilämpöpumpun valinneet ovat halunneet välttää vaivan, minkä he kokevat liittyvän energiakaivon lupahakemuksiin ja itse poraamistapahtumaan. Helppous ja asennusnopeus ovatkin monen ilmavesilämpöpumppupäätöksen taustalla.

 

Hankintahinta

Monet ilmavesilämpöpumppuja hankkivien hankintaperusteena on edullisempi hankintakustannus. Kun ilmavesilämpöpumpun hankintaperusteena on edullinen hinta, ajautuu asiakas helposti valitsemaan laadultaan huonolaatuisen järjestelmän. Valintaa tehdessä onkin oltava ”kieli keskellä suuta” ettei hinta jää ainoaksi päätöstä ohjaavaksi tekijäksi. Hintahaitari on ilmavesilämpöpumpuissa erittäin laaja ja laatu vaihteleva. Ilmavesilämpöpumppuvalinnassa kannattaa satsata laatuun, jotta järjestelmässä on otettu huomioon Suomen karut ilmasto-olosuhteet. Halpa järjestelmä tulee ajan oloon kalleimmaksi, kun pahimmassa tapauksessa järjestelmä joudutaan uusimaan kokonaan toimimattomana.

 

2. Panosta oikeaan mitoitukseen!Kaksi tyypillistä virhettä mitoituksessa ovat ali- ja ylimitoittaminen. Liian pienellä kompressorilla lämpöpumpulle tulee liikaa käyntitunteja ja sähkövastusta käytetään tarpeettoman paljon. Lämpöpumpun elinkaari lyhenee ja lämmityslaskut kasvavat. Ylimitoittamisen ongelma koskee erityisesti on/off-kompressorilla varustettuja lämpöpumppuja. Koska on/off-kompressori toimii nimensä mukaisesti niin, että se antaa joko täyden tehon tai on kokonaan pois päältä, saattaa kesällä syntyä tilanne, kun termostaatit ovat sulkeneet ison osan lämmitettävistä piireistä, että lämpöpumppu käynnistyy useasti ja käyntijaksot ovat siten erittäin lyhyitä. Seurauksena on kompressorin elinkaaren merkittävä lyheneminen. Tällaista ylimitoittamista voidaan toki kompensoida oikein mitoitetulla puskurivaraajalla, mutta se ei missään nimessä saa olla peruste ylimitoittamiselle. Oikea kokoluokka on/off- kompressorille on, kun kompressorin teho on n. 75%-80% talon huipputehontarpeesta. Tällä mitoitustavalla kompressorille saadaan optimaaliset käyntiajat sekä maksimaalinen elinkaari. Asiaa edesauttaa lisäksi järjestelmään mitoitettu oikean kokoinen puskurivaraaja. (lue blogi: Mitä hyötyä on puskurivaraajasta) Inverter- kompressorilla (kompressori muuttaa tehoaan tarpeen mukaan) varustettu lämpöpumppu mitoitetaan pääsääntöisesti aina 100%:iin.

Kun lämpöpumppu on mitoitettu oikein, et asiakkaana maksa turhasta ja saat investoinnillesi parhaan mahdollisen säästön. Lisäksi lämpöpumppu toimii optimaalisesti, kun sen käyntijaksot on huomioitu mitoituksessa.

Oikean mitoituksen lähtökohtana on saneerauskohteissa aina vanha kulutustieto ja uusissa rakennettavissa taloissa lvi-suunnittelijan laatima energialaskelma. Muista huomioida, että energialaskelmissa ei ole huomioitu mahdollisia lisärakennuksia! Ne on siis muistettava huomioida tehontarvelaskennassa.

Muista huomioida laskelmissa myös mahdolliset tulevaisuuden tarpeet. Oletko kenties laajentamassa taloa tai oletko rakentamassa lisärakennuksia? Tällaisessa tapauksessa kannattaa päätyä inverter-kompressoriin, koska se mukautuu sekä nykyiseen että tulevaan tehontarpeeseen, muuttamalla kompressoritehoaan tarpeen mukaan. Ali- tai ylimitoittamista ei tässä muuttuvassa tilanteessa siten pääse syntymään.

 

3. Ota hybridiratkaisut huomioon


Lämpöpumppua hankkiessa on hyvä huomioida mahdollisten muiden lämmitysmuotojen liittäminen järjestelmään. Haluatko mahdollisesti hyödyntää vanhaa olemassa olevaa puukattilaa lämpöpumpun rinnalla tai onko uuteen rakennettavaan taloon tulossa nyt tai myöhemmin aurinkokeräinjärjestelmä? Jotta tällaiset järjestelmät voidaan integroida osaksi lämpöpumppujärjestelmää, tulee ne ottaa usein huomioon käyttövesivaraajan kokoa ja tyyppiä määritellessä. Viisaalla etukäteen tapahtuvalla suunnittelulla saattaa säästää isoja euromääriä tulevaisuudessa. Edullisin tapa varautua tulevaisuuden muutoksiin on jättää tyhjää tilaa myöhemmin rinnalle tulevalle järjestelmälle.

 

4. Valitse ammattilainen asentaja


Koko järjestelmän toimivuuden kannalta yksittäinen tärkein asia on ammattimainen asennus, joka on suoritettu lämpöpumppumerkin määrittelemillä asennustavoilla. N.90%:a lämpöpumppualan reklamaatioista johtuu kaikesta muusta kuin lämpöpumpun rikkoutumisesta. Yleisimpiä ovat asennuksesta johtuvat virheet. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että sinä kuluttajana osaat valita alan ammattilaisen, joka on lupautunut noudattamaan tehtaan määrittelemiä asennustapoja.

Bosch kouluttaa jälleenmyyjistään Bosch Lämpömestareita. He ovat käyneet Boschin järjestämissä koulutuksissa ja sitoutuneet noudattamaan Boschin määrittelemiä asennustapoja. Oikealla asennustavalla saavutetaan lämpöpumpulla maksimaalinen säästö ja elinkaari. Kuluttajana saat Lämpömestarin myymille ja asentamille Bosch-lämpöpumpuille 6 vuoden takuun + maa- ja ilmavesilämpöpumpuille lisäksi 10- vuoden kompressoritakuun.

 

Tarvitsetko lisää apua maa- tai ilma-vesilämpöpumpun valintaan? Lataa ostajan opas!

Maalämmön ostajan opas

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas

Maalämpö | Ilmavesilämpö

Jaa somessa