Maalämmön kokonaishinta koostuu laitteistosta, keruupiiristä ja asennustyöstä

22 elokuuta, 2023

Maalämmön kokonaishinta määräytyy tapauskohtaisesti. Hinta vaihtelee sen mukaan, millaiset laitteistot kohteeseen asennetaan ja onko kyseessä uudisrakennus, vanhan lämmitysjärjestelmän saneeraus vai vanhan lämpöpumpun vaihto uuteen. Lopulliseen hintalappuun vaikuttavat myös esimerkiksi mahdollinen kotitalousvähennys ja erilaiset energiatuet. 

Maalämpöjärjestelmä hankitaan lähes poikkeuksetta avaimet käteen –periaatteella yhdeltä toimittajalta. Kokonaishinta koostuu laitteiston, keruupiirin ja asennusten hinnasta, mutta näiden sisältö vaihtelee kohteittain. 

Maalämpöpumpun hinta 

Itse maalämpöpumpun hintaan vaikuttaa lämpöpumpun kompressorin koko, lämpöpumpun tekniikka (on/off tai inverter) sekä onko lämpöpumppuun integroitu käyttövesivaraaja.

Laitteen hinta on siis vain osa koko lämmitysjärjestelmän investointikustannusta. 

Eri keruupiireillä eri hinnat

Keruupiirivaihtoehtoja on useita. Yleisimmät ovat energiakaivo, maapiiri ja vesistöpiiri.

Energiakaivo on yleisin pienistä tonteista johtuen. Energiakaivon hinta määräytyy syvyyden, kaivojen määrän sekä pehmeän maan porauksen mukaan.

Jos tontti on iso ja tilaa on paljon, kannattaa hyödyntää maapiiri-vaihtoehto, sillä sen asentaminen on usein noin puolet edullisempaa kuin energiakaivon.

Vesistöpiiri on harvinaisempi vaihtoehto, koska se vaatii vesistön tontille tai sen rajalle ja lisäksi kustannus on energiakaivon luokkaa.

Vanhan energiakaivon hyödyntäminen

Mikäli saneerataan vanhaa lämpöpumppujärjestelmää, voidaan vanha energiakaivo hyödyntää uuden asennettavan maalämpöpumpun kanssa, mikä vähentää saneerauksen kustannuksia. 
Huomaa, että vanha energiakaivo voi olla liian lyhyt modernin ja tehokkaamman maalämpöpumpun tarpeisiin, jolloin vaarana voi olla kaivon jäähtyminen. Tällöin kannattaa valita maalämpöpumppumalli, jossa on energiakaivon nesteen lämpötilaa valvova toiminto. 
Tämä toiminto mahdollistaa lyhyemmän porakaivon hyödyntämisen uuden lämpöpumpun rinnalla ilman että energiakaivo pääsee jäähtymään liikaa ja pahimmassa tapauksessa jäätymään. Näin energiakaivosta saadaan kuitenkin kaikki saatavilla oleva lämpö turvallisesti hyödyksi.

Huomaa hyötysuhteiden erot 

Lämpöpumppuja on asennettu Suomessa 1980-luvulta lähtien ja ensimmäinen lämpöpumppusukupolvi on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. 30 vuodessa on pumpusta polvi parantunut: Uusien maalämpöpumppujen hyötysuhde on nyt tyypillisesti 1:4 kun se aiemmin oli 1:3. Mitä tämä tarkoittaa? 

“Vanhat lämpöpumput tuottivat yhdellä yksiköllä sähköä kolme yksikköä lämpöä. Uuden sukupolven lämpöpumput tuottavatkin neljä yksikköä lämpöä, eli hyötysuhteet ovat tänä päivänä huomattavasti paremmat”, Ervasti kertoo. 

Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että vanhat porakaivot ovat uusille pumpuille liian lyhyet eli on riski että kaivot jäähtyvät. Vaihtotilanteissa on hyvä huomioida, että uudessa maalämpöpumpussa on keruupiirin valvonta. Se valvoo, että liian lyhyen energiakaivon keruuliuosta ei päästetä liian kylmäksi, jolloin vältetään mahdollinen energiakaivon jäätyminen.

Maalämpöpumpun asennushinta vaihtelee uudis- ja saneerauskohteissa 

Maalämpöpumpun asennushinta koostuu lämpöpumpun, käyttövesivaraajien, työsäiliön sekä asennusosien asennustyöstä. 
Saneerauspuolella maalämpöurakkaan sisältyvät kaivuutyö, läpiviennit, vanhan lämmitysjärjestelmän purku ja hävittäminen, sähkötyöt, lämmitys- ja käyttövesikytkentä, keruuputkien kytkentä, sekä käyttöönotto ja opastus.
Uudiskohteissa puolestaan kaivuutyö ja keruupiirin vaakaputkistojen läpiviennit sisältyvät rakennusurakkaan, käyttövesikytkentä LVI-urakkaan ja sähkötyöt sähköurakkaan. 
Näin ollen maalämpöurakan hinta uudispuolella on tarjouksessa näiltä osin edullisempi kuin saneerauskohteen tarjouksessa.

Mitkä asiat vaikuttavat asennuksen hintaan?

Jokainen maalämpöprojekti on yksilöllinen ja lopullinen hinta muotoutuu tapauskohtaisesti. Esimerkiksi seuraavanlaiset asiat vaikuttavat hintaan:  

Onko käyttövesivaraaja integroitu maalämpöpumppuun vai tarvitaanko erillinen käyttövesivaraaja? Sisältyykö puskurivaraaja (työsäiliö) urakkaan? Useamman laitteen kytkeminen nostaa asennushintaa. 

Kaivon poraushinta tai kaivuutyön hinta riippuu siitä, kuinka syviä energiakaivot ovat tai kuinka pitkä maapiiri tarvitaan. 

Putkivetojen pituus talon sisällä: Mitä lyhyemmät energiakaivon putkivedot ovat, sitä edullisemmaksi asennushinta muodostuu.

Saneerauspuolella on otettava huomioon

  • Läpiviennit: esimerkiksi paksujen kiviseinien läpivienti vaatii timanttiporausta.

  • Sähkötyöt:  hintaan vaikuttaa, kuinka kaukaa sähköjohdotus joudutaan vetämään ja tarvitaanko erillistä alakeskusta. 

  • Purkutyöt: Mitä painavampi öljykattila tai mitä suurempi varaaja on, sitä kalliimpi purkutyö on. Vanhoissa taloissa saattaa eristeenä olla asbestia, jonka poistaminen vaatii erityistoimia.

Asennushinta vaihtelee siis tarvittavien varusteiden ja asennuksien mukaan.

Lopulliseen hintalappuun vaikuttavat muun muassa energia-avustukset ja mahdollisuus kotitalousvähennykseen saneerauskohteissa.
Tutustu Boschin maalämpöratkaisuihin

Maalämpö | Hiilijalanjälki

Jaa somessa