Maalämpöjärjestelmän valinta – 7 kuolemansyntiä

12 huhtikuuta, 2019

Asiakas on maalämpöjärjestelmää hankkiessaan ”tyhjän päällä”. Kyseessä on asiakkaalle suhteellisen suuri investointi, kun taas tietoa on hankinnan ainutkertaisuudesta johtuen melko vähän. Kokemusta ei ole kertynyt, joten  valintaprosessiin liittyy paljon päätöksiä, jotka eivät välttämättä perustu faktoihin vaan paremminkin oletuksiin, arvauksiin ja uskomuksiin.

Jotta sinä voisit välttää näitä maalämpöjärjestelmän valintaprosessin karikoita, kirjoitimme sinulle seitsemän asiaa, joita kannattaa välttää maalämpöhankintaprosessissa.

1.VITKUTTELU

Öljykattila kestää enää korkeintaan vuoden kaksi, massavaraaja tihkuttaa vettä putkiston liitoskohdasta, lämmityslaskun avaaminen sapettaa ja vanhan järjestelmän ympäristöystävällisyyskin on vähän niin ja näin. Kortisolihormonin eritys on tapissa, mutta vitkuttelu jatkuu vanhalla järjestelmällä vielä seuraavan talven yli. Entä jos järjestelmä tuleekin tiensä päähän kesken kovimman pakkasen? Niin kuin arvata saattaa, se tapahtuu varmaankin jouluaattona juuri kun sukulaiset ovat istuutuneet joulupöytään. Tämän tapaisia ajatuksia risteilee vanhan lämmitysjärjestelmän omistajan ajatuksissa. Mutta kun uudet lämmitysratkaisut, kuten maalämpö, ovat itselle tuiki tuntemattomia, on ratkaisevan askeleen otto haasteellista.

Tämä on kuvitteellinen tarina, mutta ei kaukana totuudesta. Vitkuttelu tulee myös kalliiksi. Normaalikokoisen omakotitalon omistaja olisi reippaalla päätöksellä säästänyt jo sievoisen miettimiseen käytettynä aikana summan.

Rohkea päätöksen tekijä alkaa säästämään merkittäviä summia heti.

Tutustu maalämpöön täältä.

2. VÄÄRINNÄKEMINEN

Asiakkaana katsot luonnollisesti loppuhintaa lämmitysvalintapäätöstä tehdessäsi. Järjestelmän hinta on kuitenkin vain osa totuutta. Huomioitavia asioita ovat myös lämmitysjärjestelmän vaikutus takaisinmaksuaikaan, kotitalousvähennys, järjestelmän käytön helppous sekä asunnon hintaan ja myynnin nopeuteen vaikuttavat tekijät.

3 000 litraa kuluttavan talon maalämpöinvestointi on noin 17 500–18 500 euroa. Summa pitää sisällään maalämpöpumpun, porakaivon, puskurivaraajan, vanhan öljykattilan purkutyön poiskuljetuksineen, kaivuutyön, läpiviennit, siirtoputket sekä lämmitys-, käyttövesi- ja sähkökytkennät.

Kun ostat palveluja kotiin, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Huomioi, että kotitalousvähennys tulee hakea itse. Kotitalousvähennyksenä voit vuonna 2015 vähentää 45 % ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2015 on 2 400 euroa/ hlö. Vähennykseen liittyy vuosittainen 100 euron omavastuuosuus. Kun samassa taloudessa on kaksi henkilöä, on summa kaksinkertainen eli 4 800 euroa. kun summasta vähennetään 100 euron omavastuut, on kotitalousvähennyksen maksimipalautus 4 600 euroa.

Saneerattaessa esimerkkitalomme maalämmölle, jonka öljynkulutus oli 3 000 euroa, työn osuus on noin 8 000 euroa. Tuosta summasta pariskunta saa veronpalautusta 45 % eli 3 600 euroa.  Näin ollen todellinen maalämpökustannus onkin vain 13 900 euroa.

Öljylaskuun säästössä olevat rahat kannattaa käyttää maalämpöinvestointiin, jolloin rahoitusosuus pienenee. Tavoitteenamme on tilanne, missä vanha epävarma lämmönlähde on vaihdettu uuteen moderniin maalämpöön, mutta kustannukset pysyvät samana kuin ennenkin.

Monella maalämpöä tarjoavilla yrityksille on käytössään rahoituspalveluja. Tarjolla on rahoituksia, joissa et tarvitse lainalle takaajaa. Toinen vaihtoehto on hakea rahoitusta myös omasta pankista.

Valitset sitten niin tai näin, lompakostasi lähtevä rahan määrä on valinnasta riippumatta jotakuinkin sama. Jos päädyt korvaamaan öljykattilan uudella, lainasumma pysyy pienenä ja vastaavasti öljy-yhtiö kiittää ja kumartaa. Jos sen sijaan korvaat öljykattilasi maalämpöpumpulla, lainaosuutesi on suurempi, mutta sähköyhtiö vastaavasti saa noin kolmasosan pienemmän summan kuin olisit maksanut öljy-yhtiölle jatkaessasi vanhalla öljykattilalla. Maalämpöjärjestelmän etu syntyy, kun järjestelmän investointi on saatu kuoletettua ja erotus jää omaan käyttöön. Ei sovi unohtaa myöskään maalämmön merkittävää positiivista vaikutusta asunnon myyntiarvoon ja sen myyntiaikaan vaikuttaviin tekijöihin.

Laske lopullisen valinnan kokonaishyödyt.
 
3. VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS

Hyvin toimivan maalämpöratkaisun kannalta oikeankokoisen maalämpöpumpun mitoittaminen on erityisen tärkeää. Jos vanha järjestelmäsi on öljykattila, niin öljynkulutus on tärkein tieto mitoituksen pohjaksi. Mikäli käytössäsi on ollut yösähköllä ladattava iso vesivaraaja, tieto aikaisemmasta sähkönkulutuksesta on maalämpöpumppumitoittajalle kullan arvoinen. Mikäli et tarkalleen muista aikaisempaa energiankulutustasi, niin pyydä pidemmän ajan kulutustieto öljy-yhtiöltä tai sähköntoimittajaltasi.

Vältä antamasta epäselviä ja isolla haitarilla olevia kulutustietoja. Älä myöskään lähde muuttamaan kulutuslukemaa pienemmäksi tai suuremmaksi. Kulutustietojen muuttaminen saattaa pahimmillaan johtaa väärään lämpöpumppuvalintaan.

Aina ei vanhaa kulutustietoa kuitenkaan ole saatavilla. Näin on esimerkiksi tapauksissa, joissa taloa on lämmitetty useilla eri lämmönlähteillä ja erityisesti puulla, jonka käytön määrää on vaikea mitata ja arvioida. Maalämpöalan ammattilainen osaa tällaisessakin tapauksissa oikeilla kysymyksillä, taloa tarkastelemalla ja vuosien kokemuksellaan valita taloon oikeankokoisen järjestelmän.

4. TIETÄMÄTTÖMYYS

Järjestelmän oikea optimaalinen toiminta parhaiden säästöjen saavuttamiseksi vaatii oikeaoppiset lämpöpumppuvalmistajan suosittelemat asennustavat. Yksi merkittävä lämpöpumpun toimintaan ja säästöihin vaikuttava tekijä on oikein asennettu puskurivaraaja. Listasimme muutamia syitä, miksi suosittelemme puskurivaraajan käyttöä.

Miksi puskurivaraaja?

1. Lämmitysjärjestelmän vesitilavuuden lisääminen

Puskurivaraajan tarkoituksena on lisätä lämmitysjärjestelmässä kiertävän veden tilavuutta. Suositeltava vesitilavuus maalämpöä käytettäessä on 10–15 l/kW. Tämä vaatimus ei useinkaan täyty, joten puskurivaraajan tarve tulee usein kysymykseen erityisesti saneerauskohteissa maalämpöjärjestelmää suunniteltaessa.

2. Kompressorin käyntijaksot ovat pidempiä

3. Kompressorin elinkaariennuste paranee (Bosch-tuotteet BC100, BC300, BC500 sekä BC750).

4. Riittävän virtauksen ylläpitäminen

Kesällä termostaattiventtiilit sulkevat suurimman osan talonlämmitysjärjestelmän piireistä. Tällöin virtaus lämpöpumpun vaihtimella pienenee huomattavasti optimaalisesta tasosta. Virtauksen pienentyessä lämpöpumppu ei kykene saavuttamaan niitä arvoja, jotka teknisessä esitteessä on ilmoitettu. Tämä tarkoittaa, että asiakas ei saa niitä säästöjä, jotka oikealla asennustavalla olisi saavutettu. Oikealla asennuksella varmistetaan optimaaliset virtaukset ja parhaat säästöt vuoden ympäri.

5. Patteriverkoston ”napsumisen” eliminointi

Koska talon lämmitysveden lämpötila on viileämpää kuin käyttöveden, on parhaan hyötysuhteen saavuttamiseksi järkevää valmistaa lämmitys- ja käyttövesi erikseen. Lämmitysjärjestelmän automatiikka huolehtii vaihtoventtiilin avustuksella oikea-aikaisesta toiminnasta.

Käyttövettä lämmitettäessä talon sisälämpötila ei muutu, mutta lämmitysjärjestelmän runkolinjan vesi jäähtyy. Kun lämpöpumppu palaa käyttövesilämmityksestä takaisin talon lämmitykseen, lähtee jäähtyneeseen lämmitysverkkoon kuumempi vesi. Mikäli esimerkiksi patterilinjaston runkolinja on hyvin ahdas, saattaa putki alkaa ”napsua” lämpölaajentumisen vaikutuksesta. Näitä lämpölaajenemisesta johtuvia ääniä saadaan minimoitua käyttämällä teknisesti oikein asennettua puskurivaraajaa. Bosch suosittelee asennuksessa niin sanottua neliputkikytkentää, jossa lämpöpumpulta tuleva vesi johdetaan puskurivaraajan yläpintaan, siitä lämmitysverkkoon, lämmitysverkosta paluulinja puskurivaraajan alaosaan ja edelleen puskurivaraajan alaosasta takaisin lämpöpumpulle.

Menoveden anturin johto asennetaan puskurivaraajan yläosaan noin 30 cm:n syvyyteen siihen erikseen tarkoitettua asennuskohtaa hyödyntäen. Menopuolelle asennettu kiertovesipumppu takaa jatkuvan virtauksen lämmitysjärjestelmässä.

6. Puskurivaraajalla pienennät lämmitysverkoston ääniongelmia.

Puskurivaraajalla varmistat oikeat virtaukset – parempi hyötysuhde – parempi säästö.

Bosch suosittelee puskurivaraajan asennuksessa niin sanottua neliputkikytkentää. Oikeankokoisen puskurivaraajan saat kertomalla kompressorin antotehon 10–15:sta. Toisin sanoen 9 kW:n lämpöpumppu tarvitsee vähintään 90 litran puskurivaraajan (BC100).

5. PILKKOMINEN

Urakan pilkkominen osiin eri urakoitsijoiden kesken saattaa vielä tarjousvaiheessa tuntua mielekkäältä ratkaisulta, koska siten saattaa tuntea savuttavansa säästöjä. Asian tekevät kuitenkin hankaliksi urakkarajojen epäselvyydet, aikatauluttamiset sekä porakaivomitoituksien soveltuvuudet hankitulle lämpöpumpputyypille. Ongelmatapauksissa tapahtuneelle virheelle ei löydy helposti vastuunkantajaa. Virheet kostautuvat, ja pahimmassa tapauksessa kuluttaja saa toimimattoman järjestelmän ja maksaa lopulta urakasta suuremman summan kuin alun perin kokonaisuuden yhdeltä ja samalta ammattiliikkeeltä valinnut. Myös järjestelmän toiminnan ja parhaimman säästön takaamiseksi on hyvä, että laitteiston on asentanut kyseiseen pumppumerkkiin ja sen asennustapoihin perehtynyt alan ammattilainen.

6. KAPEAKATSEISUUS

Lämmitysjärjestelmä koostuu kokonaisuudesta. Oikein toimiva järjestelmä vaatii Suomessa täkäläisiin sääolosuhteisiin soveltuvan laitteiston. Erityisesti ilma- ja ilmavesilämpöpumppua hankittaessa järjestelmän soveltuvuudella on erityinen merkitys toimivuuden ja maksimaalisen säästön kannalta. Kallein järjestelmähän on se, kun ensin ostetaan hinnan perusteella halpa (ei Suomen ilmastoon soveltuva), mutta se joudutaan korvaamaan lopulta toisella, toimivalla järjestelmällä.

Asentamisen laadukkuus, käytettävät osat, oikeat asennustavat ja oikein mitoitettu järjestelmä nostavat toki hintaa, mutta ovat erittäin tärkeitä asioita lämpöpumpun pitkäaikaisen ja varman toiminnan kannalta.

Älä tuijota vain loppuhintaa. Tutki tarjouksen sisältö ja laitteen soveltuvuus käyttökohteeseesi tarkkaan. Se, mitä edullisemmasta tarjouksesta mahdollisesti puuttuu, nostaa lisätöinä kustannuksia ja tuo harmittavia yllätyksiä.

Jos haluat ostaa halvan ja hyvän, joudut ostamaan kaksi.

7. PIITTAAMATTOMUUS

Lämpöpumppu on oikein asennettuna ja säädettynä pitkäikäinen järjestelmä. Toimiakseen optimaalisimmalla tasollaan sitä on kuitenkin järkevä huoltaa ja säätää aika ajoin. Hyvä ajankohta ensimmäiselle huollolle on 2–3 vuoden päästä asennusajankohdasta. Tällä säätö- ja huoltokäynnillä asennusliike varmistaa asiakkaalle lämpöpumpun optimaalisen toimivuuden myös jatkossa. Älä ole piittaamaton lämpöpumpun huoltotarkistuksen suhteen – huollathan autoasikin määräajoin.

HubSpot Video

Maalämpö

Jaa somessa