Maalämpöpumpun edut ilma-vesilämpöpumppuun verrattuna - 6 teesiä

25 lokakuuta, 2019

”Minkälaiseen ja minkä kokoiseen taloon maalämpö kannattaa hankkia?” ”Miksi maalämpö olisi parempi vaihtoehto kuin ilmavesilämpöpumppu?” Tämän suuntaisia kysymyksiä kuulee asiakkailta usein. Jotta lämmityslaitevalintasi perustuu oikeaan tietoon, käymme tässä blogissa läpi erilaisia maalämpöpumpun hyviä ominaisuuksia joita ilma-vesilämpöpumpulla ei niin hyvin saavuteta. Milloin maalämpöpumpun mukanaan tuomat edut nousevat erityisesti esille? Tällaisia valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat taloudelliset lähtökohdat, laadulliset mielikuvat, talon arvoa nostattavat tekijät, esteettiset seikat sekä nykypäivänä erityisesti ilmastolliset, oman hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät valintaperusteet. Lue alta kuusi maalämmön valinnan puolesta puhuvaa teesiä, lopussa oleva extra-teesi sekä aiheeseen liittyvä video!

Valintateesi 1.

Mitä isompi talo on, sitä suurempi on energiantarve ja sitä todennäköisemmin maalämpö on järkevämpi hankinta kuin ilmavesilämpöpumppu

On todettava, että lämpöpumpun valintaa ei kannata perustaa ainoastaan talon lämmitettäviin neliöihin. Lämmityskustannuksiin vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuin pelkkä talon pinta-ala. Tällaisia huomioon otettavia taloudelliseen järkevyyteen liittyviä seikkoja ja siten myös lämmityskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. talon maantieteellinen sijainti, rakennusvuosi, rakennusmateriaali, lämmönjako (patterit vai lattialämmitys), myöhemmin tehdyt talon eristekykyä parantaneet toimet, yksilölliset tarpeet käyttöveden määrässä ja sisälämpötilassa, muutamia mainitakseni.

Muista ottaa huomioon myös mahdolliset tulevaisuudessa eteen tulevat lisärakennukset tai kylmien tilojen liittäminen lämmityksen piiriin. Lisäneliöiden lämmittäminen suoralla sähköllä saattaa tuoda mukanaan yllätyksen kohonneiden sähkölaskujen myötä.

Talon kokoa ei kuitenkaan sovi unohtaa, joten emme voi unohtaa sitä listaltamme

 

Valintateesi 2.

Mitä vanhempi talo ja mitä huonompi talon eristekyky on, sitä suurempi on talon energiantarve ja sitä todennäköisemmin maalämpö on järkevämpi hankinta kuin ilmavesilämpöpumppu

Yhdessä edellä mainitut asiat voivat kuitenkin kertautua parhaimmillaan niin, että erot lämmityskustannuksissa ovat kahden saman suuruisen talon kohdalla hyvinkin suuret. Ja mitä suurempi talon lämmityskulu on, sitä suurempi on myös maalämpöpumpulla saatava hyöty.

Kun uudistuotantoon Tampereelle rakentuvan talon lämmitysenergiantarve 150m2 talossa on n. 17000 kWh, voi samalla sijainnilla olevan erittäin vanhan hirsirakenteisen talon lämmitysenergian tarve olla kaksinkertainen, n. 33 000 kWh. Emme voi perustella maalämpöpumpun valintaa pelkästään talon lämmitettävillä neliöillä. Rakennusvuodella ja rakennusmateriaalilla on erittäin suuri merkitys energiantarpeelle.

Lataa maalämpöpumpun ostajan opas

Valintateesi 3.

Maalämpöpumppu on sitä parempi vaihtoehto ilma-vesilämpöpumppuun verrattuna, mitä pohjoisemmassa talo sijaitsee. Ilma-vesilämpöpumpun taloudelliset edut tulevat esille sitä paremmin, mitä etelämmässä talo on.

Talon eristekyvyn lisäksi on huomioitava talon sijainti. Suomi on jaettu neljään eri lämpövyöhykkeeseen. Näille jokaiselle vyöhykkeelle on määritelty tietty ulkolämpötila, jolla uuden rakennettavan talon huipputehontarve lasketaan. Koska maantieteellinen sijainti vaikuttaa erityisesti ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhteeseen, voi maalämpö nousta järkevämmäksi valinnaksi talon maantieteellisestä sijainnista johtuen.

Maalämmön energiakaivossa kiertävän maalämpönesteen lämpötila ei juurikaan muutu vuodenaikojen vaihdellessa, kun taas ilma-vesilämpöpumpulla ulkoilman lämpötilalla on suurempi vaikutus lämpöpumpun hyötysuhteeseen. Toisaalta on todettava, että yhtälö toimii myös toisinpäin. Ulkoilman lämmetessä reilusti nollan paremmalle puolelle, alkaa ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde olla parempi kuin maalämpöpumpulla.

 

Valintateesi 4.

Maalämpöpumppu kykenee tuottamaan hyvinkin kuumaa menoveden lämpötilaa ulkolämpötilasta riippumatta. Jos talossasi on vanha ja korkean menoveden vaatima patteriverkosto, on maalämpöpumppu parempi vaihtoehto.

 

Vesikiertoinen patterijärjestelmä ja lattialämmitys ovat yleisimmät lämmönjakotavat lämpöpumppujen yhteydessä. Jonkin verran taloista löytyy myös ilmalämmitystä. Ilmalämmityksessä lämmitetty vesi johdetaan lattian alla olevan kanaviston patterille, jonka läpi lämmin ilma puhalletaan kanavistoa pitkin lattiassa olevien kanava-aukkojen kautta huoneisiin.

Lattialämmityksen etu patteriverkostoon verrattuna on sen tarve matalammalle menoveden lämpötilalle. Mitä matalampi menoveden lämpötila, sitä parempi on maalämpöpumpun hyötysuhde. Yksilehtisillä vanhoilla pattereilla menoveden tarve on huomattavasti korkeampi kuin lattialämmityksellä. Nykyajan maalämpöpumput kykenevät tuottamaan jopa 68 asteisen menoveden lämpötilan, joten patteriverkoston pinta-ala jää hyvin harvoin liian pieneksi ja patteriverkoston saneeraukselle on harvoin tarvetta. Toisaalta, jos patteriverkoston saneerauksen lähtökohtana ovat esteettiset tekijät sekä taloudellisen säästön tavoittelu, on asia aivan toinen. Keskiverto-omakotitalossa säästöetu lattialämmityksen eduksi patteriverkostoon nähden n. 100 euroa vuodessa.

Ilma-vesilämpöpumpulla kyky tuottaa kuumaa menoveden lämpötilaa heikkenee ulkolämpötilan laskiessa. Kun ulkoilman lämpötilan laskiessa olisi tarve kuumemmalle menoveden lämpötilalle, heikkenee ilma-vesilämpöpumpun kyky tuottaa ulkoilman tarpeen täyttävää menoveden lämpötilaa. Jossakin ulkolämpötilassa, riippuen ilma-vesilämpöpumpun teknisestä suorituskyvystä, tullaan pisteeseen, missä joudutaan menoveden lämpötilaa nostamaan kokonaan sähkövastuksella tai sen tuella.

 

Valintateesi 5.

Maalämpöjärjestelmän lopullinen kustannus on saneerauskohteessa huomattavasti pienempi kuin lämpöpumpputoimittajan tarjous antaa ymmärtää. Mikäli energia otetaan saneerauskohteessa energiakaivolla, on kaivon poraamisesta syntyvä kustannus hyödynnettävissä merkittävissä määrin kotitalousvähennyksen muodossa. Lopullinen laskelma saattaa kääntää laskelman maalämpöpumpun eduksi.

Maalämmön investointikustannus on suurempi kuin ilma-vesilämpöpumpun. Saneerauskohteissa on kuitenkin hyvä huomioida, että maalämpöpumpun energiakaivon poraaminen lasketaan lähes 90% työksi, jolloin saat poraamisesta syntyvästä asennustyönosuudesta 50% (vuonna 2019) veronpalautusta kotitalousvähennyksen muodossa. Tämä on taloudellisesti merkittävä etu ilma-vesilämpöpumppuun verrattuna, koska ilmavesilämpöpumpussa energiakaivon tilalla on ulkoyksikkö, jonka asentamisesta syntyvä kustannus on huomattavasti pienempi kuin maalämpöpumpun energiakaivon kustannus.

 

Valintateesi 6.

Jos haluat vaikuttaa talosi arvoon ja nopeuttaa sen myyntiaikaa, on maalämpö paras vaihtoehto.

Maalämpö mielletään halutuimmaksi ja laadukkaimmaksi lämmitysjärjestelmäksi. Sillä on talon myyntiaikaa nopeuttava ja myyntihintaa parantava vaikutus. Kiinteistövälittäjät nostavat myynti-ilmoituksissaan aina vahvasti esille, mikäli talo on varustettu maalämpöpumpulla.

 

EXTRA! Viilennysominaisuus maalämmöllä:

Maalämpöpumpulla on yksi erinomainen etu muihin lämmitysjärjestelmiin verrattuna. Mikäli maalämpö on varustettu energiakaivolla, voidaan energiakaivon maalämpönesteen kylmäominaisuutta hyödyntää talon viilentämiseen. Ns. passiivisen maakylmän käyttö on edullista ja esteettisestikin hyvä vaihtoehto, koska se ei vaadi erillistä ulkoyksikköä ilmalämpöpumpun tapaan.

 

 

Maalämpö | Ilmavesilämpö

Jaa somessa