Maaviileä on edullinen ja ekologinen tapa jäähdyttää maalämmöllä

22 elokuuta, 2023

Maaviileä, maajäähdytys, maakylmä, maalämmöllä jäähdytys - nämä kaikki tarkoittavat sitä, että maalämpöjärjestelmää voi käyttää myös viilentämiseen. Lue, miten viilennys maalämmöllä onnistuu maalämmöllä lämmittämisen lisäksi. 

Mitä on maaviileä?

Maaviileä on maalämpöpumpun energiakaivon nesteen kylmäominaisuuden hyödyntämistä viilennyskäyttöön. Maaviileää on käytännössä maalämpöjärjestelmän avulla tapahtuva kiinteistön tai asuintalon viilennys. Maaviileä voidaan asentaa kohteeseen, jossa on käytössä maalämpö ja keruupiirinä energiakaivo. Viilennysteho riippuu energiakaivojen syvyydestä. Maalämmöllä saadaan taloa viilennettyä konvektoripatterin tai ilmanvaihdon kautta.

Maaviileä tunnetaan myös esimerkiksi nimillä maakylmä, maajäähdytys ja maaviilennys.

Maaviileä on maalämmön tavoin ekologinen viilennystapa, sillä sähköä ei kulu maakylmän hyödyntämisessä kuin murto-osa verrattuna muihin viilennyskeinoihin.

Maakylmän toiminta

Maaviilennyksessä energiakaivon kylmänesteen lämmönsiirto-ominaisuutta hyödynnetään jäähdyttämiseen.

Yleisin tapa viilennyksen eli kylmän ilman siirtämiselle on käyttää yhtä tai useampaa puhallinkonvektoria. Jäähtynyt ilma voidaan siirtää myös IV-kanaviston kautta.

Puhallinkonvektori eli puhallinpatteri on älykkäällä ohjauksella varustettu nestekiertoinen patteri, jonka toimintaa tehostetaan sisäyksikön ilmapuhaltimella.

Maaviileässä energiakaivon viileä neste johdetaan konvektoripatterin tai lämmöntalteenoton levylämmönvaihtimelle. Konvektoripatterin sisäyksikön puhallin puhaltaa levylämmönvaihtimen läpi kulkevan energiakaivonesteen kylmän huoneilmaan.

Lämmöntalteenoton yhteydessä energiakaivon neste johdetaan lisävarusteena hankittavalle maakylmävaihtimelle ja lämmöntalteenoton puhallin puhaltaa viileän ilman IV-kanavistoa pitkin huonetilaan. 

Konvektori-vaihtoehdossa koko viilennysteho saadaan kohdistettua yhteen tilaan. Lämmöntalteenotto-koneen kautta viileä ilma saadaan jaettua tasaisesti koko taloon, mutta viilennysteho jää pienemmäksi koska se jakaantuu useaan tilaan.

Maaviileää hyödynnettäessä energiakaivon nesteen lämpötila nousee, mikä parantaa energiakaivon hyötysuhdetta ja näin myös vähentää talvikauden sähkönkulutusta ja lämmityskustannuksia.

Maakylmä on erittäin ympäristöystävällinen ja käyttökustannuksiltaan edullinen tapa viilentää sisätiloja.

Minkälaisiin kohteisiin maajäähdytys soveltuu?

Jotta maaviileä voidaan asentaa, maalämpöjärjestelmässä tulee olla riittävän syvät energiakaivot. Liian lyhyet kaivot tai maa- tai vesistöpiiri eivät sovellu maaviileän käyttöön, koska niistä ei saada kesällä tarpeeksi jäähdytysenergiaa. 

Maaviileä soveltuu sekä omakotikohteisiin että isojen kiinteistöjen jäähdytykseen. Maaviileä voidaan uudiskohteiden lisäksi asentaa myös saneerauskohteisiin. 

Maakylmää voidaan hyödyntää kaikenlaisilla asutusalueilla, toisin kuin esimerkiksi kaukojäähdytystä, joka vaatii toimiakseen putkivedot.

Tutustu Boschin maalämpöratkaisuihin

Maalämpö | Hiilijalanjälki

Jaa somessa