Mitä hyötyä on inverter-kompressorista maa- ja ilma-vesilämpöpumpussa?

8 lokakuuta, 2019

Inverter-kompressorit ovat olleet ilmalämpöpumpuissa yleisiä jo vuosien ajan. Vähitellen niitä on alettu käyttää myös maa- ja ilmavesilämpöpumpuissa inverter-tekniikan tuomien etujen vuoksi.

Lämpöpumpun hankkijalla on monia asioita mietittävänä. Ensimmäiseksi on päätettävä, mikä lämpöpumpputyyppi on omaan tarkoitukseen sopivin. Tämän lisäksi on päätettävä, tyytyykö perinteiseen ja edullisempaan on/off-kompressorilla varustettuun lämpöpumppuun vai siirtyykö suoraan lämpöpumppujen uudelle aikakaudelle ja valitsee modernimman inverter-vaihtoehdon.

Tämän blogin tarkoituksena on auttaa sinua tässä valinnassa. Tarkastelemme asiaa inverter- lämpöpumpun etujen näkökulmasta käsin. Ohessa on myös video, jossa käsittelen samaa asiaa kollegani Mikko Rannan kanssa.

Selvyyden vuoksi käydään vielä läpi, mitä eroa on inverter- ja on/off kompressorilla? On/off-kompressori antaa käynnistyessään aina täyden tehon. Inverter-kompressori sen sijaan säätää tehoaan olemassa olevan tarpeen mukaan. Niin kuin hyvin tiedämme, sääolosuhteet ovat Suomessa ulkolämpötilojen suhteen hyvin vaihtelevat. Inverter säätää tehoaan aina kyseiseen ajankohtaan sopivaksi. Siinä piilee inverter-tekniikan hienous!

 

Inverter-kompressorin hyödyt

Mikäli olet myöhemmin laajentamassa taloasi tai rakentamassa ulkorakennuksia, on inverter lämpöpumppu paras vaihtoehto. Inverter-kompressori soveltuu molempiin tilanteisiin optimaalisesti. Kun lähtötilanteessa on pienempi tehontarve, lämpöpumppu säätää kompressoritehoa pienemmän tehontarpeen mukaiseksi. Kun laajennusosa otetaan käyttöön, inverter säätää tehoaan uuden tarpeen mukaiseksi. Lämpöpumppumitoituksessa on muistettava ottaa huomioon myöhemmin mukaan tulevan laajennusosan tehontarve, jotta pumpussa on riittävästi tehoa kun tehontarve lisääntyy.

Miten tilanne muuttuisi, jos samassa tilanteessa käytetään on/off- kompressoria?

Koska on/off kompressorikin pitäisi mitoittaa myös tulevan tarpeen mukaiseksi, olisi se aluksi ylimitoitettu ennen uuden laajennusosan käyttöönottoa. On/off-kompressori ei kykene säätämään tehoaan olemassa olevaan tarpeeseen, vaan antaa aina käynnistyessään täyden tehon. Esimerkkitapauksessamme antoteho olisi aluksi liian suuri ja käyntijaksot lyhyitä. Tämä lyhentää lämpöpumpun elinkaarta ja pienentää saatavaa säästöä.

Vaikka laajennusta ei olisikaan myöhemmin tulossa, on inverter-kompressorin kyvystä säätää tehoaan tarpeen mukaan muitakin etuja. Lämpötilaerot ovat Suomessa hyvin suuret. Kesäaikana ei tarvita tehoa kuin käyttöveden ja vapaassa kierrossa olevien kosteiden tilojen lämmittämiseen. Talvella tehoa tarvitaan sen sijaan runsaasti. Inverter-kompressori säätää tehoaan näiden olosuhteiden ja olemassa olevan sääolosuhteen vaatimusten mukaiseksi. Kun kompressori antaa tehoa vain sen verran kuin tarvitaan, saadaan aikaan merkittävää säästöä lämmityskuluissa. Saatava säästö on normaalikokoisessa omakotitalossa n. 100-150 euroa vuodessa on/off-kompressoriin verrattuna.

Katso vielä video, jolla käydään läpi inverter-kompressorin etuja!

HubSpot Video

Boschin uusi inverter-maalämpöpumppu takaa parhaan mahdollisen säästön

Uusissa ja moderneissa lämpöpumpuissa on inverter-kompressori. Uusin tekniikka pitää sisällään inverter-kompressorin etujen lisäksi myös muita hienoja ominaisuuksia. Esimerkiksi Bosch Compress 7001i on varustettu pattereiden ”napsumisen” eliminointitoiminnolla. Tämä toiminnolla säästetään investointikustannuksessa, kun puskurivaraajaa ei tarvitse hankkia. Lisähyötynä saadaan tilan säästö. Uusin tekniikka parantaa myös käyttöveden lämmityskykyä.

Pyydä lisätietoja Boschin inverter-lämpöpumpuista oheisella yhteydenottolomakkeella!

Maalämpö | Ilmavesilämpö

Jaa somessa