Miten valita paras lämpöpumpputarjous? Lue parhaan tarjouksen tunnusmerkit!

15 lokakuuta, 2019

Pyrimme tällä blogilla auttamaan sinua kiinnittämään lämpöpumpputarjouksia vertailtaessa oikeisiin ja tärkeisiin asioihin huomiota. Kun päätös ei perustu vain jonkin yksittäisen detaljin varaan, voit säästyä monelta yllätykseltä.

Koska loppukuluttajalle lämpöpumppu on useimmiten ainutkertainen hankinta, on tarjouksien vertailu kokemuksen puutteesta johtuen usein hankala tehtävä. Päällisin puolin tarjoukset saattavat näyttää hyvinkin samankaltaisilta. Myyjien tuodessa esille oman tuotteen ja yrityksen erinomaisuuksia, menee asiakas tarjousvertailun edetessä vain entistä enemmän sekaisin. Luotanko myyjien puheisiin? Kuka puhuu totta? Pitävätkö myyntiargumentit paikkansa?  Mihin asioihin kannattaa kuluttajana kiinnittää tarjouksia vertaillessa huomiota? Monenlaiset kysymykset risteilevät asiakkaan mielessä isoa hankintaa tehdessä. Katso oheinen video ja lue 6 tunnusmerkkiä parhaan lämpöpumpputarjouksen valintaan!

 

HubSpot Video

 

Parhaan tarjouksen 6 tunnusmerkkiä:

 

  1. Jälleenmyyjän taustatukena on tehtaan takuuhuoltoverkosto

Jälleenmyyjien taloudellinen tilanne vaihtelee ja yritystoiminnoissa saattaa tapahtua hyvinkin nopeita muutoksia. Tällaiset muutokset saattavat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä takuuasioihin liittyvissä toiminnoissa. Jos jälleenmyyjän resurssit takuuasioiden hoitamisessa ovat syystä tai toisesta puutteelliset, tai yritys on mennyt pahimmassa tapauksessa konkurssiin, on erittäin tärkeää, että tehtaan edustajalla on rakennettu valtakunnallinen takuuhuoltoverkosto varmistamaan loppukuluttajan takuuhuollot.

Kun huollon suorittaa tehtaan edustajan takuuhuoltoliike, voi kuluttaja varmistua siitä, että huoltoliikkeellä on riittävä kokemus järjestelmästä. Näin asiakkaalle ei synny turhia kustannuksia. Tuotetuntemus takaa asiakkaalle huolettomia vuosia lämmitysjärjestelmän kanssa, kun tietää, että ammattimainen huoltoliike on tarvittaessa turvaamassa järjestelmän huollon mahdollisissa vikatilanteissa.

 

  1. Ammattimainen asennus

Ammattimaisesti suoritettu asennus on yksi tärkeimmistä lämpöpumpun toiminnan takaavista asioista. Kun jälleenmyyjäliike on sitoutunut noudattamaan tehtaan määrittelemiä asennustapoja, välttää kuluttaja vääristä asennuksista johtuvat turhat hälytykset. Oikein suoritettu asennus- ja kytkentätapa varmistavat lämpöpumpulle optimaalisen toiminnan ja asiakkaalle parhaat mahdolliset säästöt. Ammattilainen tietää, että paras hyötysuhde tehdään pannuhuoneessa oikeilla kytkentätavoilla.

 

 

  1. Takuun sisältö

 

Takuu varmistaa asiakkaalle huolettomia vuosia lämmitysjärjestelmän kanssa. Vai varmistaako? Takuu sana mielletään helposti kattamaan kaikkea takuunalaisiin töihin liittyviä asioita. Takuuasioihin liittyvät mielikuvat, jos mitkä, aiheuttavat asiakkaille kaupan jälkeen turhia ikäviä yllätyksiä.

Ota selvää ennen päätöstäsi seuraavista takuuasioihin liittyvistä kysymyksistä. Pyydä lämpöpumppumyyjältäsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Onko takuu täystakuu, vai onko se sidottu kotivakuutukseen? Mikäli takuu on sidottu kotivakuutukseen, joudut asiakkaana ensin, varsinaisen oikean takuuajan umpeuduttua, maksamaan huollon omasta lompakosta ja perimään hinnan kotivakuutuksen kautta. Näitä syntyneitä kuluja haet sitten lämpöpumpputoimittajalta. Tällainen takuujärjestelmä aiheuttaa aika paljon vaivaa oikeaan täystakuuseen verrattuna.
  2. Kattaako takuu kaikki lämpöpumpun osat?
  3. Kattaako takuu edellä mainittujen osien huoltotyöstä koituneet kustannukset?
  4. Kattaako takuu huoltotyöstä syntyneet huoltoliikkeen matkakustannukset?

 

Kun saat kaikkiin näihin kysymyksiin KYLLÄ vastauksen, voit vakuuttua, että kysymyksessä on täystakuu!

 

  1. Takuun pituus

 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi on tulevaisuuden kustannustesi minimoimiseksi tärkeää, että takuuaika on mahdollisimman pitkä. Mitä pidempi (täys)takuuaika on, sitä varmemmin vältät turhat kustannukset tulevaisuudessa.

 

  1. Jälleenmyyjän palvelualttiuden selvittäminen kaupan jälkeen

 

Jokainen myyjä lupaa kaupantekotilanteessa kaikenlaista. Mikä on myyjän ja asennusliikkeen palvelualttius ja asenne kaupanteon jälkeen? Tämän asian selvittämiseksi paras keino on keskustella aikaisemmin kyseisen liikkeen kanssa asioineiden asiakkaiden kanssa.

 

  1. Lämpöpumpun tekniset ominaisuudet

 

Lämpöpumppu ostetaan usein pienentämään kustannuksia vanhaan järjestelmään verrattuna, tai uudisrakentajan ollessa kysymyksessä, halutaan mahdollisimmat pienet käyttökustannukset. Lämpöpumpun tekniset ominaisuudet ovat asioita, joihin asiakas helposti kiinnittää eniten huomiota. Tekniset ominaisuudet ovat tärkeitä, mutta jätimme ne tarkoituksella valintaperusteena listan hännille. Hyötysuhteesta syntyvät pienet säästöt nimittäin hupenevat nopeasti, mikäli edellä mainitut asiat eivät ole kunnossa.

Maalämpö | Ilmavesilämpö | Ilmalämpö

Jaa somessa