Ostajan polku – Maalämpöpumpun hankinta

11 huhtikuuta, 2019

Päivitettty 31.1.2019. Öljykattila kestää enää korkeintaan vuoden tai kaksi, massavaraaja tihkuttaa vettä putkiston liitoskohdasta, lämmityslaskun avatessa sapettaa ja vanhan järjestelmän ympäristöystävällisyyskin on vähän niin ja näin. Mitä tekisin? Kitkutanko vanhalla järjestelmällä vielä seuraavan talven yli? Entä jos vanha lämmitysjärjestelmä tuleekin tiensä päähän kesken kovimman pakkaskauden. Ja niin kuin arvata saattaa, se tapahtuu Jouluaattona juuri kun sukulaiset ovat istuutuneet Joulupöytään. Tämäntapaisia ajatuksia risteilee vanhan lämmitysjärjestelmän omistajalla ja kun uudet lämmitysratkaisut, kuten maalämpö, ovat tuiki tuntemattomia, on ratkaisevan askeleen otto haasteellista.

Maalämpösaneeraajan ostajan vinkeistä saat ohjeita, joilla vältät valintaan liittyvät sudenkuopat. Seuraa alla olevaa ostajan polkua ja ota vinkit käyttöön. Saat laadukkaan ja oikein toimivan lämmitysjärjestelmän.

Askel 1. Tarkista kuntasi rakennusvalvonnasta mahdolliset energiakaivon poraamisen esteet.

Tarkasta ensimmäiseksi kuntasi rakennusvalvonnan alaisuudessa toimivasta johtokarttavirastosta onko energiakaivon poraamiselle esteitä. Tällaisia saattavat olla mm. erilaiset tunnelit sekä pohjavesialueet. Tämän asian selvittäminen on kunnalle rutiinia ja varmistuksen asiasta saat yleensä saman tien. Positiivisen päätöksen saatuasi voit edetä projektin seuraavaan vaiheeseen. 

Askel 2. Kotitalousvähennys, budjetti ja rahoitus

3000 litraa kuluttavan talon maalämpöinvestointi on n. 17 500. Tämä pitää sisällään maalämpöpumpun, porakaivon, puskurivaraajan, vanhan öljykattilan purkutyön poiskuljetuksineen, kaivutyön, läpiviennit, siirtoputket sekä lämmitys-, käyttövesi- ja sähkökytkennät.

Kun ostat palveluja kotiin, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Huomioi, että kotitalousvähennys tulee hakea itse. Kotitalousvähennyksenä voit vuonna 2019 vähentää 50 %:a ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2019 on 2400 euroa/ h:lö. Vähennykseen liittyy vuosittainen 100 euron omavastuuosuus. Kun samassa taloudessa on kaksi henkilöä, on summa kaksinkertainen eli 4800 euroa. Kun summasta vähennetään 100 euron omavastuut, on kotitalousvähennyksen maksimipalautus 4600 euroa.

Saneerattaessa esimerkkitalomme maalämmölle, jonka öljynkulutus oli 3000 euroa, työn osuus on n. 7000 euroa. Tuosta summasta pariskunta saa veronpalautusta 50 %:a eli 3500 euroa. Todellinen maalämpökustannus onkin vain 14 000 euroa.

Öljylaskua varten säästetyt rahat kannattaa käyttää maalämpöinvestointiin, jolloin rahoitusosuus pienenee. Tavoitteena on, että vanha ja epävarma lämmitysjärjestelmä vaihdetaan uuteen moderniin maalämpöön kustannusten pysyessä samana kuin ennenkin. 

Askel 3. Hanki toimenpidelupa

Liitä johtokarttatoimistolta saamasi myöntävä päätös toimenpidelupahakemuksen liitteeksi. Huomioi, että saamallesi luvalle on voimassaoloaika jonka puitteissa maalämpöurakka on suoritettava. Mikäli luvalle myönnetty aika menee umpeen, joudut hakemaan päätöksen uudelleen.

Monet maalämpöalan yritykset hakevat toimenpideluvan puolestasi lisämaksusta. Voit hoitaa toimenpideluvan hakuprosessin myös itse, mutta huomioi, että tarvitset luvalle pääsuunnittelijan. Pääsuunnittelijana toimii pääsääntöisesti maalämpöä urakoivan yrityksen henkilö.

Ympäristöministeriö on julkaissut Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa -oppaan, jossa käsitellään maalämpöjärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä, suunnittelua, rakentamista sekä käyttöä ja huoltoa.

Oppaassa annetaan valtakunnallisia suosituksia ja toimintaohjeita maalämpöjärjestelmien toteuttamiseen ja lupakäytäntöihin. Oppaan avulla tilaaja saa käsityksen, mitä tulee ottaa huomioon ennen maalämpöjärjestelmän tilaamista, sitä rakennettaessa, sitä käytettäessä ja sen käytöstä luovuttaessa.

Ympäristöministeriön kotisivun linkki lämpökaivo-oppaaseen:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40953/YO_2013.pdf


Askel 4. Tarkasta nykyinen energiankulutuksesi

Jotta maalämpöratkaisu toimii hyvin, on oikeankokoisen maalämpöpumpun mitoittaminen on erityisen tärkeää. Jos vanha järjestelmäsi on öljykattila, niin öljynkulutus on tärkein tieto mitoituksen pohjaksi. Mikäli käytössäsi on ollut yösähköllä ladattava iso vesivaraaja, tieto aikaisemmasta sähkönkulutuksesta on maalämpöpumppumitoittajalle kullan arvoinen. Mikäli et tarkalleen muista aikaisempaa energiankulutustasi, voit pyytää pidemmän ajan kulutustiedot öljy-yhtiöltä tai sähköntoimittajaltasi.

Vältä antamasta epäselviä kulutustietoja. Älä myöskään lähde muuttamaan kulutuslukemaa pienemmäksi tai suuremmaksi. Kulutustietojen muuttaminen saattaa pahimmillaan johtaa vääränkokoiseen lämpöpumppuvalintaan. Väärän kulutustiedon antamisen taustalla saattaa olla, että asiakas haluaa varmistaa riittävän suuren lämpöpumpun valinnan. Tämä ei kuitenkaan kannata. Ammattilaisen oikein mitoittama järjestelmä, joka pohjautuu oikeisiin kulutuslukemiin, toimii optimaalisesti, kestää kauimmin ja takaa parhaat säästöt.

Sudenkuoppa: Annat talon kulutustiedon mielikuvan perusteella tai annat jokaiselle urakoitsijalle eri tiedot. à Tämän seurauksena urakoitsijoiden tarjoukset eivät ole yhteismitallisia, johtuen erilaisista lähtötiedoista. Anna jokaiselle urakoitsijalle tismalleen samat lähtötiedot.

Aina ei vanhaa kulutustietoa ole saatavilla. Näin on esimerkiksi tapauksissa, joissa taloa on lämmitetty useilla eri lämmönlähteillä ja erityisesti puulla, jonka käytön määrää on vaikea mitata. Maalämpöalan ammattilainen osaa tällaisessakin tapauksissa oikeilla kysymyksillä, taloa tarkastelemalla ja vuosien kokemuksellaan valita taloon oikeankokoisen järjestelmän.  

Askel 5. Oletko ottamassa kylmiä tiloja tai laajennuksia lämmityskäyttöön?

Niin kuin totesimme, vanhan järjestelmän kulutus on paras mittari mitoitettaessa uutta maalämpöjärjestelmää. Usein kuitenkin aikaisemmin kylmänä pidetty kellari- tai ullakkotila otetaan lämmityskäyttöön. Lisääntyneiden tilojen myötä lämmitysjärjestelmän tehontarve kasvaa ja on hyvä huomioida uutta järjestelmää mitoitettaessa. Mittaa lämmitettäväksi tulevien lisäneliöiden määrä ja anna tarkka tieto tarjousvaiheessa urakoitsijoille, jotta se tulee maalämpöjärjestelmää mitoitettaessa huomioitua. 

Askel 6. Onko käyttöveden kulutuksessa tapahtumassa muutoksia lähitulevaisuudessa.

Maalämpöpumput pitävät tyypillisesti sisällään noin 185 litran lämminvesivaraajan. Integroidulla varaajalla varustettu maalämpöpumppu riittää kattamaan perheen käyttövesitarpeen, mikäli talossa ei ole ammetta ja käyttöveden kulutus ei jostain erityisestä syystä ole erittäin suurta.

Mikäli olet hankkimassa kylpyammetta tai perheessä on tiedossa muita käyttöveden kulutukseen vaikuttavia muutoksia, kannattaa tällaiset asiat tuoda esille tarjousvaiheessa. Näin urakoitsija ottaa tarjouksessaan kasvavan käyttövesitarpeen huomioon ja tarjoaa maalämpöpumpun erillisellä suuremmalla käyttövesivaraajalla.

Kaikki tieto (energiankulutus, käyttövesitarve) kannattaa antaa tarjousvaiheessa samanlaisena kaikille urakoitsijoille. Epämääräinen tieto tulevan kylpyammeen hankinnasta johtaa helposti tilanteeseen, missä toinen urakoitsija ottaa asian tarjouksessaan huomioon ja toinen taas ei. Virhe johtaa tilanteeseen, missä asiakas saa kaksi erilaista tarjousta toisen ollessa n.1000 euroa kalliimpi.

Vinkki: Pyydä tarjoukset kaikilta urakoitsijoilta samoilla tiedoilla! Näin oma työsi tarjousten vertailussa helpottuu huomattavasti. 

Askel 7. Haluatko varautua aurinkoenergiaan tulevaisuudessa

Tämä on suhteellisen iso päätös maalämpöjärjestelmän lopullisen hinnan kannalta ja siksi on tärkeää päättää etukäteen miten toimia. Jos päädyt ratkaisuun, jossa haluat varautua jatkossa auringon hyödyntämiseen, tulee tieto antaa kaikille urakoitsijoille. Muuten tarjousten välinen hintaero saattaa ihmetyttää eivätkä tarjoukset ole yhteismitallisia.

Moni ei ole välttämättä valmis investoimaan aurinkojärjestelmään heti, mutta haluaa tälle suunnitteluvaiheessa option, joka on helppo hyödyntää myöhemmin. Ratkaisuksi soveltuu hyvin esim. Bosch Compress LW -sarjan maalämpöpumppu, jonka rinnalle kytketään DS300S Solar -käyttövesivaraaja aurinkokierukalla. Varaajaa voi käyttää aluksi normaalisti  käyttövesivaraajana, mutta mahdollistaa integroidun aurinkokierukan ansiosta myöhemmin asennettavien aurinkokeräimien kytkennän.

Lisää tietoa asiasta löydät Ostajan oppaasta sekä Valintaoppaasta. 

Askel 8. Mieti oman työn osuus

Kuten sanotaan, meitä on moneksi ja tämä pätee erityisen hyvin remonttihommista puhuttaessa. Osa asiakkaista haluaa osallistua urakkaan omalla työpanoksellaan pienentääkseen kustannuksia. Suurin osa kuitenkin arvostaa kokonaispalvelua ja jättää suosiolla työn ammattilaisten hoidettavaksi.

Kotitalousvähennys maksetaan työosuudesta, joten kannattaa harkita pääseekö oman työn osuudella todellisille tuntipalkoille. Mikäli osaamista ja taitoa riittää, niin seuraavia töitä asiakas voi suorittaa itse: kaivuutyö, läpiviennit, sähköjohdotus (ei kytkentä) sekä vanhan järjestelmän purkutyö.

Askel 9. Pyydä tarjous kokonaisuuksista – tarjousvertailusi tekeminen on helpompaa, takuuasiat selkeämpiä ja vastuu yhdellä yrityksellä 

Urakan pilkkominen saattaa olla vielä tarjousvaiheessa tuntua järkevältä, kun tuntee säästävänsä hieman, mukavuus kuitenkin loppuu viimeistään silloin, kun kohdataan ongelmia ja etsitään vastuun kantajaa.

Pyydä tarjous aina yhdeltä yritykseltä. Tällöin tiedät, että vastuu järjestelmän toimivuudesta on kyseisellä urakoitsijalla. Vanhan järjestelmän sekä asbestin purkaminen, joka ei liity uuden järjestelmän toimintaan millään tavalla, voidaan antaa erillisellekin yritykselle.

Sudenkuoppa: Pilkot tarjouksen lukuisiin alaurakoihin säästön toivossa. Urakkarajat ovat epäselvät ja ongelmatapauksissa et löydä vastuunottajaa, ainakaan helposti. Virheet kostautuvat ja pahimmassa tapauksessa saat maksaa suuremman summan kuin kokonaisuudesta. 

Askel 10. Patteriverkosto tarvitsee puskurivaraajan!

Hyödyt: 

Lämmitysjärjestelmän vesitilavuuden lisääminen 
Puskurivaraajan tarkoituksena on lisätä lämmitysjärjestelmässä kiertävän veden tilavuutta. Suositeltava vesitilavuus maalämpöä käytettäessä on 10–15 l/kW. Tämä suositus ei useinkaan täyty. Puskurivaraaja tulee kysymykseen eityisesti saneerauskohteissa, maalämpöjärjestelmää suunniteltaessa.

Kompressorin käyntijaksot ovat pidempiä
Kompressorin elinkaariennuste paranee
Bosch-tuotteet BC100, BC300, BC500 sekä BC750 
Riittävän virtauksen ylläpitäminen 
Kesällä termostaattiventtiilit sulkevat suurimman osan talonlämmitysjärjestelmän piireistä. Tällöin virtaus lämpöpumpun vaihtimella pienenee huomattavasti optimaalisesta tasosta. Virtauksen pienentyessä, lämpöpumppu ei kykene saavuttamaan niitä arvoja, jotka teknisessä esitteessä on ilmoitettu. Tämä tarkoittaa, että asiakas ei saa niitä säästöjä, jotka oikealla asennustavalla olisi saavutettu. Oikealla asennuksella varmistetaan optimaaliset virtaukset ja parhaat säästöt vuoden ympäri.

Patteriverkoston ”napsumisen” eliminointi 
Koska talon lämmitysveden lämpötila on viileämpää, kuin käyttöveden, on parhaan hyötysuhteen saavuttamiseksi järkevää valmistaa lämmitys- ja käyttövesi erikseen. Lämmitysjärjestelmän automatiikka huolehtii vaihtoventtiilin avustuksella oikea-aikaisesta toiminnasta.

Käyttövettä lämmitettäessä talon sisälämpötila ei muutu, mutta lämmitysjärjestelmän runkolinjan vesi jäähtyy. Kun lämpöpumppu palaa käyttövesilämmityksestä takaisin talon lämmitykseen, lähtee jäähtyneeseen lämmitysverkkoon kuumempi vesi. Mikäli esim. patterilinjaston runkolinja on hyvin ahdas, saattaa putki alkaa ”napsua” lämpölaajentumisen vaikutuksesta. Näitä lämpölaajenemisesta johtuvia ääniä saadaan minimoitua käyttämällä teknisesti oikein asennettua puskurivaraajaa. Bosch suosittelee asennuksessa ns. neliputkikytkentää, jossa lämpöpumpulta tuleva vesi johdetaan puskurivaraajan yläpintaan, siitä lämmitysverkkoon, lämmitysverkosta paluulinja puskurivaraajan alaosaan ja edelleen puskurivaraajan alaosasta takaisin lämpöpumpulle.

Menoveden anturin johto asennetaan puskurivaraajan yläosaan n. 30 cm syvyyteen, siihen erikseen tarkoitettua asennuskohtaa hyödyntäen. Menopuolelle asennettu kiertovesipumppu takaa jatkuvan virtauksen lämmitysjärjestelmässä.

Puskurivaraajalla pienennät lämmitysverkoston ääniongelmia
Puskurivaraajalla varmistat oikeat virtaukset – parempi hyötysuhde – parempi säästö
Bosch suosittelee puskurivaraajan asennuksessa ns. neliputkikytkentää
Oikean kokoisen puskurivaraajan saat kertomalla kompressorin antotehon 10–15:llä
Toisin sanoen 9 kW:n lämpöpumppu tarvitsee min. 90 litran puskurivaraajan (BC100).  

Askel 11. Pyydä itsellesi mitoitus- ja säästölaskelma tarjouksen liitteeksi

Laadukkaiden lämpöpumppumerkkien myyjillä on käytössään lämpöpumpputoimittajan mitoitusohjelmat. Mitoitusohjelma antaa tiedon lämpöpumpun kompressorin ja sähkövastuksen sähkönkulutuksesta sekä kokonaissäästön mikä saavutetaan verrattuna aikaisempaan järjestelmään. Jotta mitoituslaskelman antamat tiedot vastaavat mahdollisimman hyvin totuutta, on asiakkaan antamien kulutustietojen oltava mahdollisimman oikeat. 

Askel 12. Mitkä asiat eivät sisälly toimitukseen? Kysy!

Tarjouksien vertailun kannalta on tärkeää tietää mitä tarjous pitää sisällään. Tarjous ei välttämättä sisällä esimerkiksi: asbesti-, sähkö-, purkutöitä, pölykonttia, puskurivaraajaa tai talon suojauksia.

Koska sinä asiakkaana et ole alan ammattilainen, et välttämättä osaa kysyä kaikkia tarjoukseen liittyviä ja kuuluvia asioita. Parasta on siis tarkistaa mitä tarjous pitää sisällään ja varsinkin mitä ei. Puuttuvat asiat on hyvä huomioida tarjousten vertailuvaiheessa. Toisella urakoitsijalla kyseinen työ tai varuste sisältyy tarjoukseen, kun taas toiselta se puuttuu. Mikä mahtaa olla kustannus? Onko asialla vaikutusta vastuukysymyksiin? Onko siitä iso vaiva?

Bosch lämpöpumpputiimimme auttaa mielellään sinua lämpöpumppuihin liittyvissä asioissa. Ota ihmeessä yhteyttä!

HubSpot Video

Maalämpö

Jaa somessa