Rakentajat kiinnostuneita kokeilemaan erilaisia energiaratkaisuja

25 tammikuuta, 2016

Rakentajat ovat kiinnostuneita Espoon kaupungin kaavailemista tontinluovutusehdoista, jotka edellyttävät niiltä sitoutumista erilaisiin energiavaatimuksiin.

Tontinluovutusehtoja on tarkoitus kokeilla Länsimetron varrella tulevalla uudella Finnoon asuinalueella.
Tämä käy ilmi Espoon kaupungin teettämästä kyselystä, jolla se halusi selvittää rakentajien suhtautumista tontinluovutusehtoihin ja niihin mahdollisesti liittyviin energiavaatimuksiin.

Kysely osoitti, että tontinluovutusehdoista huolimatta suurin osa rakentajista on kiinnostunut hakemaan tontteja Finnoosta, vaikka rakentajat toivoisivat pientä alennusta tontin hintaan. Vastaajista yli 70 prosenttia oli sitä mieltä, että he saattaisivat saada kilpailuetua, jos tontinluovutusehtoihin lisättäisiin lakia tiukempia vaatimuksia rakennusten energiatehokkuudesta.

Vastausten perusteella suurella osalla rakennusliikkeistä on jo nyt vakioratkaisuna esimerkiksi LED-valaistus yleisissä tiloissa, huoneistokohtaiset kotona/poissa –kytkimet ilmanvaihdolle ja lämmitykselle sekä määräyksiä energiatehokkaammat ikkunat.
Rakentajat olivat myös kiinnostuneita kokeilemaan lähes kaikkia ehdotettuja energiaratkaisuja, kuten aurinkopaneeleita ja –keräimiä. Myös energia-asiantuntijan nimittäminen jo ennen arkkitehtisuunnittelun aloittamista koettiin tärkeäksi.
Ainoastaan vähemmän esillä olleet ratkaisut, kuten huipputehoa laskevat lämminvesivaraajat ja elektroniset hanat, saivat vähemmän kannatusta.

Jäähdytysratkaisutkin huomioon

Energiantuotantomuodoista lämmityksen osalta suosituin oli maalämpö, joka sai hieman enemmän ääniä kuin kaukolämpö. Jäähdytyksen osalta maakylmä oli selkeästi suosituin vaihtoehto asuinkerrostaloissa.
Perinteisesti asuinkerrostalot pystytään toteuttamaan ilman jäähdytysratkaisua, mutta tulevaisuudessa saatetaan joutua lisäämään jäähdytys myös asuntoihin. Perinteisesti jäähdytys toteutetaan sähköisellä kompressorijäähdytyksellä, mutta sitä lähes kukaan rakentajista ei nähnyt enää tulevaisuudessa kannattavana. Tämä on selkeä viesti siitä, että rakennuksissa tulee mahdollistaa joko maakylmän tai kaukokylmän hyödyntäminen.

Espoon kaupunki teki kyselyn marraskuun lopulla ja siihen vastasi 26 ammattirakennuttajaa ja rakennusliikettä. Kysely asuntorakentamisen energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian tuotannosta oli toteutettu erityisesti uudisrakennusten näkökulmasta.
 

Lähde: kiinteistoposti.fi

 

HubSpot Video

Jaa somessa