Kannattaako vanha lämmitysjärjestelmä lämpöpumpun rinnalle? Lue vinkit vanhan järjestelmän hyödyntämiseen!

8 marraskuuta, 2019

Vanhan varaajan tai öljykattilan jättäminen maa- tai ilma-vesilämpöpumpun rinnalle on monitahoinen päätös. Järkevään päätökseen vaikuttavat monet tekijät. Järjestelmän ikä ja kunto ovat tärkeimmät tekijät päätöstä pohdittaessa. Mikäli vanha järjestelmä on teknisesti toimintakelpoinen, kannattaa rinnalle jättämistä harkita tosissaan.

Käydään läpi muita tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon vanhaa lämmitysjärjestelmää rinnalle jätettäessä sekä hyötyjä, joita ratkaisulla saavutetaan!


Vanha lämmitysjärjestelmä: Yösähkövaraaja

Tekninen kunto

Vanhaa yösähkövaraajaa rinnalle jätettäessä ei voi liikaa korostaa vanhan varaajan teknisen kunnon merkitystä. Kunnon tarkistaminen saattaa joskus olla hyvinkin hankalaa, koska isohko varaaja on usein eristetty kauttaaltaan ja kenties asennettu hyvinkin ahtaaseen tilaan. Mikäli yösähkövaraajan ikä on reilusti yli 15 vuotta, on rinnalle jättämistä syytä harkita. Jos varaajan kunto epäilyttää vähääkään, on se ehdottomasti järkevintä poistaa ennen uuden lämpöpumppujärjestelmän asentamista.

 

Tilan koko

Toinen pakottava syy vanhan järjestelmän poistamiselle on tilan koko. Teknisen tila saattaa vanhan järjestelmän osalta olla niin ahdas, että uuden järjestelmän asentaminen ainakaan samaan tilaan ei onnistu. Mikäli vanha järjestelmä halutaan tästä huolimatta säilyttää, etsitään mahdollinen lisätila muualta talosta. On hyvä muistaa, että tilassa, johon uusi järjestelmä asennetaan, on löydyttävä lattiakaivo.

 

Lämpöpumpun teho suhteessa varaajan kokoon

Kolmas tekijä, mikä saattaa rajoittaa vanhan yösähkövaraajan liittämistä uuden maa- tai ilma-vesilämpöpumpun rinnalle on lämpöpumpun teho suhteessa varaajan kokoon. Mikäli lämpöpumpun kompressorin teho on pieni ja varaajan koko suhteettoman suuri, ei rinnalle kytkentää voi suositella. Edellä kuvatulla tavalla saattaa nimittäin syntyä tilanne, jossa lämmitys ei pysy ulkolämpötilanvaihteluiden perässä. Kun ulkolämpötila laskee nopeasti, pieni kompressori ei ehdi lämmittämään varaajan isoa vesimassaa riittävällä teholla ja nopeudella. Tällöin lämmitettävä tila saattaa lämmetä todella hitaasti.

 

Minkä kokoinen kompressori on sopiva millekin varaajakoolle?

Hyvä mittari on, että 10kW kompressorikoko on riittävä 3m3 tai sitä pienemmälle varaajalle. 17kW kompressori riittää hienosti 5m3 varaajan lämmittämiseen ja vastaavasti pienemmät kompressorit 3m3:ta pienemmille varaajille.

 

Harkinnassa maalämpöpumppu? Lataa ostajan opas! 

 

Vanhan lämmitysjärjestelmän rinnalle jättämisen hyödyt:

 

1. Säästö purkukustannuksissa.

Yksi merkittävimmistä hyödyistä on kustannussäästö. Kun vanha yösähkövaraaja jätetään uuden järjestelmän rinnalle, säästytään ensinnäkin lisäkustannuksilta purkukulujen osalta.

 

2. Säästö - Vanha varaaja toimii puskurivaraajana

Koska vanha, rinnalle jätettävä yösähkövaraaja toimii jatkossa myös puskurivaraajana, ei uutta luonnollisesti tarvitse hankkia. Puskurivaraajan minimikoko määräytyy lämpöpumpun kompressorikoon mukaan. Lue tästä blogipostaus joka käsittelee puskurivaraajan tärkeyttä!

 

3. Säästö – Vanha automatiikka, shunttiventtiili ja kiertovesipumppu voidaan usein säilyttää

Vanhan yösähkövaraajan jäädessä rinnalle, voidaan sen automatiikka, shunttiventtiili ja kiertovesipumppu usein hyödyntää.

 

Kun purkukustannukset ja puskurivaraajainvestoinnit huomioidaan, voi omakotitalon omistaja säästää kaikkinensa n. 2000-2500 euroa.

 

4. Hybridimahdollisuus

Vanha varaaja voi parhaimmassa tapauksessa pitää sisällään kaksi kierukkaa, jolloin toista voidaan hyödyntää käyttöveden esilämmitykseen, toisen jäädessä optioksi vaikka myöhemmin asennettavaa aurinkokeräinjärjestelmää varten.

 

Vanha lämmitysjärjestelmä: Öljykattila

 

Ikä ja kunto

Vanhan öljykattilan kunnon tarkistaminen on huomattavasti helpompaa kuin ison ja ahtaaseen tilaan asennetun yösähkövaraajan. Myös öljykattilan ikä on syytä ottaa huomioon. Öljykattilan hyötysuhde ja kyky lämmittää käyttövettä nimittäin heikkenee iän myötä.

 

Hyöty omakotitaloissa

Vanhan öljykattilan jättämisestä maalämpöjärjestelmän rinnalle ei ole paljonkaan lisähyötyä omakotitaloissa. Kun maalämpöjärjestelmä mitoitetaan oikein, lisälämmön osuus on omakotitaloä pientä lisälämpöä varten maalämpöjärjestelmään on integroituna sähkövastus, jolla tuo pieni lisälämmityksekohteissa useimmiten alle 500 kWh vuodessa. Tämä tarkoittaa, että öljyä tarvittaisiin lisälämmöksi vain muutamia kymmeniä litroja. Tämän takia tuskin kannattaa jättää huolekseen öljykattilan huollot ja öljyn tilaamiseen liittyvä vaiva.

 

Lämpöpumpun sähkövastus

Tätä pientä lisälämpöä varten maalämpöjärjestelmään on integroituna sähkövastus, jolla tuo pieni lisälämmityksen tarve katetaan varmasti ja taloudellisesti lähes   samalla hinnalla kuin öljyllä. Mikäli öljykattila ja poltin ovat suhteellisen uusia (n.10v), mikään ei kuitenkaan estä jättämästä niitä maa- tai ilma-vesilämpöpumpun rinnalle.


Kustannussäästö

Aina kun vanha järjestelmä jätetään uuden rinnalle, vältytään luonnollisesti vanhan järjestelmän purkukustannuksilta.

 

Vanhan järjestelmän rinnalle jättämisen hyöty isoissa kiinteistöissä:

 

1. Vältytään sulakekoon kasvattamiselta

Kun vanha öljykattila jätetään isoissa kiinteistöissä lämpöpumpun rinnalle, vältytään usein sulakekokoluokan kasvattamiselta. Lämpöpumpun koko mitoitetaan sellaiseksi, että suurin osa vuodesta lämmitetään lämpöpumpulla ja kovimmat pakkaskelit sekä kenties lämmin käyttövesi rinnalle jätettävällä öljykattilalla. Tällä järjestelyllä voidaan vanha sulakekoko usein säilyttää ja vältytään turhilta lisäkustannuksilta. Tähän asiaan ei ole yhtä oikeaa vastausta. Vanhan järjestelmän kunto, päävarokekoko ja tila ratkaisevat pitkälle vanhan öljykattilan kohtalon.

 

2. Riittävä menoveden lämpötila

Mikäli lämmitettävässä kiinteistössä on syystä tai toisesta erittäin vähän patteripinta-alaa, saattaa joissakin harvoissa tapauksissa olla järkevää jättää öljykattila lämpöpumpun rinnalle. Nykyisin tosin lämpöpumput kykenevät tuottamaan lähes 70 asteista menovettä lämmitysjärjestelmään, joten tämä syy tulee vaihtoehdoksi yhä harvemmin.

 

3. Kustannussäästö

Aina kun vanha järjestelmä jätetään uuden rinnalle, vältytään luonnollisesti vanhan järjestelmän purkukustannuksilta.

Maalämpö | Ilmavesilämpö

Jaa somessa