Viisi tärkeää vinkkiä maalämpöjärjestelmän hankintaan

24 huhtikuuta, 2020

Tämä blogi on tehty auttamaan sinua uuden lämmitysjärjestelmän hankinnassa. Tutustu maalämpöjärjestelmän valinnassa auttaviin vinkkeihin!

 

Vinkki 1. Mieti, kannattaako vanha järjestelmä jättää maalämmön rinnalle?

 

Vanhan varaajajärjestelmän jättäminen maalämmön rinnalle on monitahoinen kysymys. Järjestelmän ikä ja kunto ovat tärkeimmät asiat päätöstä pohdittaessa. Mikäli vanha järjestelmä on teknisesti toimintakelpoinen, voidaan se liittää ns. hybridinä maalämmön rinnalle. Kytkentämahdollisuudet riippuvat vanhasta lämmitysjärjestelmästä ja asiakkaan tarpeista. Tällaisia tulevaisuuden tarpeita saattavat olla aurinkojärjestelmän tai vesitakan optio järjestelmää suunniteltaessa.

 

Massavaraaja

Myös tilan koko on huomioitava järjestelmää suunniteltaessa. Vanha järjestelmä saattaa olla kooltaan niin järeä, että maalämpöjärjestelmän asentaminen ainakaan samaan tilaan ei välttämättä onnistu. Mikäli vanha järjestelmä halutaan tästä huolimatta säilyttää, etsitään mahdollinen lisätila esimerkiksi viereisestä huoneesta. Suositeltavaa olisi, että tilasta mihin maalämpöjärjestelmä asennetaan, löytyy lattiakaivo. Mikäli vanha järjestelmä säilytetään, säästytään lisäkustannuksilta purkutöiden osalta. Lisäsäästöä syntyy asiakkaalle myös tilanteissa, missä vanha lämmönsäätöautomatiikka hyödynnetään ja järjestelmän varaaja toimii jatkossa lämmönjakoverkoston puskurivaraajana. Järjestelmän säilyttäminen voi tuoda asiakkaalle investointivaiheessa suuriakin säästöjä.

 

Öljykattila

Vanhan öljykattilan jättämisestä maalämpöjärjestelmän rinnalle ei ole paljonkaan lisähyötyä. Kun maalämpöjärjestelmä mitoitetaan, lisälämmön osuus on omakotitalokohteissa alle 500 kWh vuodessa. Tämä tarkoittaa, että öljyä tarvitaan lisälämmöksi vain muutamia kymmeniä litroja. Tätä pientä lisälämpöä varten maalämpöjärjestelmään on integroituna sähkövastus, jolla tuo pieni lisälämmityksen tarve katetaan varmasti ja taloudellisesti jotakuinkin samalla hinnalla kuin öljyllä. Suurissa kohteissa öljykattilan rinnalle jättäminen on usein järkevämpää. Toimintakuntoinen öljykattila toimii lisälämmönlähteenä ja pienentää talon päävarokekokoa. Tähän asiaan ei ole yhtä oikeaa vastausta. Vanhan järjestelmän kunto, päävarokekoko ja tila ratkaisevat pitkälle vanhan öljykattilan kohtalon. Lämmitysjärjestelmän purkutyö tehdään pääsääntöisesti aamulla, ennen maalämpöpumpun asennusta. Näin lämpökatko saadaan minimoitua ja asiakkaan elämää häiritään mahdollisimman vähän. Isojen varaajien purkutyö on tehtävä päivä tai kaksi ennen varsinaisen maalämpöjärjestelmän asennustyötä. Asiakkaan on hyvä poistaa huonekalut ja muut esteet purkureitiltä. Asennusliikkeet suojaavat kulkureitin, mutta ylimääräinen suojaaminen asiakkaan taholta ei ole koskaan pahitteeksi.

 

Lue lisää aiheesta toisessa blogipostauksessa: https://blog.bosch-climate.fi/vanhan-jarjestelman-hyodyntaminen

 

Vinkki 2. Mitoita oikein!

 

Järjestelmän mitoittaminen

Ensimmäinen asia, joka on tehtävä huolellisesti maalämpöpumppuun siirryttäessä, on oikean kokoisen maalämpöpumpun mitoittaminen.

 

Järjestelmän toimivuuden sekä investointi- ja lämmityskustannusten kannalta on tärkeää, että maalämpöjärjestelmän mitoitus on tehty oikein. Saneerauskohteissa on tärkeää, että asiakas antaa kaikille maalämpötoimittajille toteutuneet kulutuslukemat. Vanha kulutuslukema on tarkin ja varmin käytettävissä oleva tieto, jota voidaan hyödyntää maalämpöpumpun mitoitusta varten. Muista kertoa mitoittajalle myös mahdolliset tulevaisuuden muutokset, kuten rakennuksen laajennukset tai asukasmäärän muutokset.

 

Lämpöpumppuammattilaisilla on käytössään mitoitus-, ja säästölaskentaohjelma. Mitoitusohjelmaan syötetään lukuisia taloon ja perheen vedenkäyttöön sekä sijaintiin ja maaperään liittyviä tietoja. Oikein mitoitettu järjestelmä takaa lämpöpumpun optimaaliset käyntijaksot, pitkän elinkaaren, parhaan säästön sekä auttaa välttymään turhilta hälytyksiltä.

 

Vinkki 3. Valitse sinulle paras maalämpöpumppu!

 

Maalämpöpumpun valinta

Kun oikea lämpöpumppukoko on määritelty, siirrytään oikeantyyppisen lämpöpumpun valintaan. Päätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat maalämpöpumpun kompressorityyppi, lämpimän käyttöveden tarve sekä teknisen tilan korkeus.

 

a)     Kompressorityyppi

 

 • On / Off kompressori antaa käynnistyessään aina täyden tehon.
 • Inverter kompressori säätää tehoaan tarpeen mukaan.

 

Inverter- kompressorilla varustetut uudet maalämpöpumput ovat investoinniltaan hieman kalliimpia kuin perinteiset on/off-kompressoreilla varustetut maalämpöpumput. Inverter- tekniikka säästää enemmän energiaa, joten valinta on pitkässä juoksussa usein kannattava.

Tutustu paremmin tähän aiheeseen blogissamme ja videossamme: https://blog.bosch-climate.fi/mita-hyotya-on-inverter-kompressorista

 

b)     Käyttöveden tarve

Integroidulla varaajalla (käyttövesivaraaja maalämpöyksikön sisällä) varustetun maalämpöpumpun käyttövesikapasiteetti riittää hyvin keskivertoon 4-5 hengen perheen tarpeeseen.

Mikäli perheessä on keskivertoa suurempi käyttöveden kulutus (esim. amme), kannattaa järjestelmäksi valita erillisvaraajalla varustettu järjestelmä. Tällaisessa järjestelmässä maalämpöpumpussa ei ole sisäänrakennettua käyttövesivaraajaa. Varaajana käytetään useimmiten rinnalle asennettavaa 300 litran käyttövesivaraajaa. Tämän kokoinen varaaja riittää yleensä suurempaankin käyttöveden kulutukseen.

Mikäli käyttöveden kulutus on erityisen suurta, voidaan integroidulla varaajalla varustetun maalämpöpumpun rinnalle asentaa lisäksi erillinen 300 litran käyttövesivaraaja.

 

c)     Teknisen tilan korkeus ja vaikutus laitevalintaan

Teknisen tilan korkeus vaikuttaa laitevalintaan. Mikäli integroidulla varaajalla varustettu maalämpöpumppu ei mahdu korkeutensa vuoksi tilaan, on valittava matalampi ilman varaajaa varustettu maalämpöpumppu. Sen rinnalle asennetaan erillinen matala käyttövesivaraaja. Huomioi myös laitteen päälle asennettavien LVI-osien vaatima tila.

 

Vinkki 4. Mieti tulevaisuutta – etenkin aurinkoenergiaa!

 

Aurinkokeräin tai aurinkopaneelit – option vaikutus  järjestelmään

Moni ei välttämättä ole valmis investoimaan aurinkojärjestelmään heti maalämpöpumpun hankinnan yhteydessä, mutta haluaa suunnittelu- vaiheessa option myöhemmin kytkettävälle aurinkojärjestelmälle.

Yksinkertaisin ja edullisin tapa on jättää tyhjä tila mahdollisesti myöhemmin kytkettävälle erillisvaraajalle, joka tarvitaan aurinkojärjestelmää varten.

Mikäli haluat hankkia varaajan aurinkojärjestelmälle maalämpöjärjestelmän hankinnan yhteydessä, ota huomioon seuraavat asiat:

 • Huomioi varaajan tilavaatimus
 • Varaajan tulee olla riittävän suuri. Min. 500l
 • Varaajassa tulee olla kierukka aurinkokeräinnestettä varten (aurinkokeräimet).
 • Varaajassa tulee olla toinen kierukka, mikäli haluat lämmittää aurinkokeräimillä myös käyttöveden (aurinkokeräimet).

 

 

Vinkki 5.  Puskurivaraajalla saat monia etuja

 

Puskurivaraajan käyttö on aina suositeltavaa pattereilla varustetuissa taloissa, ellei sitten maalämpöpumppu ole varustettu ”napseen” eliminointitoiminnolla. Tällainen ominaisuus löytyy esimerkiksi Boschin uudesta 7001i inverter-maalämpöpumpusta.

Puskurivaraaja lisää lämmitysjärjestelmään vesitilavuutta, jolloin saavutetaan seuraavat hyödyt:

 

 1. Ääniongelmat vältetään patteriverkostossa

Puskurivaraajan tarkoituksena on lisätä lämmitysjärjestelmässä kiertävän veden tilavuutta. Suositeltava puskurivaraajan vesitilavuus on 10-15 litraa x lämpöpumpun kompressorin teho. Eli 10kW maalämpöpumppu tarvitsee rinnalleen vähintään 100 litran puskurivaraajan toimiakseen optimaalisesti.

 

Miksi lämmönjakojärjestelmän vesitilavuutta on lisättävä?

Jotta syyn ymmärtää, on asiaa tarkasteltava maalämpöpumpun toimintaperiaatteen kautta. Modernit ja nykyaikaiset maalämpöpumput pitävät sisällään vaihtoventtiilin. Riippuen vaihtoventtiilin asennosta, lämmitetään joko taloa tai käyttövettä. Vaihtoventtiili mahdollistaa parhaan mahdollisen säästön. Vaihtoventtiilin ollessa lämmitysasennossa, vettä ei lämmitetä kuumemmaksi kuin tarve on. Mitä matalampi on veden lämpötila, sitä parempi on saatava säästö.

Käyttövesi lämmitetään pääsääntöisesti aina kuumemmaksi kuin lämmitysvesi aivan kylmimpiä päiviä lukuun ottamatta. On siis tarkoituksen mukaista lämmittää käyttövettä vain silloin, kun sille on tarvetta. Lämmityksen menoveden lämpötilaa ja varaajan lämpötilaa seuraamalla, lämpöpumpun automatiikka huolehtii itsenäisesti, että saavutetaan paras mahdollinen säästö.

Edellä kuvattu toiminto saattaa kuitenkin aiheuttaa ääniongelmia patterijärjestelmässä.

Vaihtoventtiilin kääntyessä käyttövesi-asennosta talon lämmitykselle, voi lämpöpumpun sisällä oleva käyttövesilämpöinen kuumempi vesi aiheuttaa patterijärjestelmässä lämpölaajenemista. Tämän seurauksena joissain taloissa saattaa ilmetä ”napsetta” patterijärjestelmässä. Kun maalämpöpumpun ja lämmönjakojärjestelmän väliin asennetaan puskurivaraaja, ottaa puskurivaraaja vastaan tuon lämpöshokin ja ääniongelma vältetään.

 

 1. Kompressorin maksimaalinen elinkaari

Kesällä termostaattiventtiilit sulkevat suurimman osan lämmitysjärjestelmän piireistä. Vesi kiertää ainoastaan tiloissa, joissa ei ole termostaattiventtiileitä katkaisemassa kiertoa. Tällaisia tiloja ovat tyypillisesti pesuhuone, sauna, wc-tilat ja mahdollisesti kodinhoitohuone.

On/off-kompressorin toiminta perustuu siihen, että se antaa käynnistyessään aina täyden tehon. Kesällä, kun termostaatit ovat sulkeneet suurimman osan talon lämmityspiireistä ja on/off-kompressori lämmittää vapaassa kierrossa olevaa pientä vesimassaa täydellä teholla, on seurauksena kompressorin lukuisat lyhyet käyntijaksot. Lukuisat käynnistymiskerrat lyhentävät kompressorin elinkaarta.

Kun lämpöpumpun ja lämmönjakojärjestelmän väliin asennetaan oikein mitoitettu puskurivaraaja, varmistetaan kompressorille optimaaliset (pidemmät) käyntijaksot ja saavutetaan kompressorille pidempi elinkaari.

 

 1. Maksimaalinen säästö

Maalämpöpumppujen hyötysuhde ilmoitetaan COP- arvona ja vuosihyötysuhde SCOP- arvona. Maalämpöpumppujen hyötysuhteiden yhtenä ehtona on riittävä vesimassa (virtaus) lämmitysjärjestelmässä. Tämä tarkoittaa, että tietyn vesimäärän on virrattava maalämpöpumpun vaihtimen läpi. Kun termostaattiventtiilit sulkevat kesällä lämmityspiirit, ei riittävää virtausta saada lämpöpumpun vaihtimelle ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut hyötysuhteet ja siten myös säästöt jäävät toteutumatta.

Asentamalla maalämpöpumpun ja puskurivaraajan väliin oikein mitoitettu puskurivaraaja, ylläpidetään maalämpöpumpun vaihtimella aina riittävä virtaus. Riittävällä virtauksella varmistetaan, että lämpöpumpun hyötysuhde on paras mahdollinen ja saadaan paras mahdollinen säästö.

 

 1. Minimoi turhat hälytykset

Kun termostaattiventtiilit sulkevat lämmityspiirejä, saattaa edellä kuvatulla tavalla lämmitettävä pinta-ala olla erittäin pieni ja lämpöpumpun teho lämmitettävään vesimassaan nähden erittäin suuri. Tämän seurauksena lämmönjakojärjestelmä ei kykene luovuttamaan lämpöpumpun tuottamaa lämpötilaa lämmitettävään tilaan. Tämän seurauksena lämmitysveden paluulämpötila saattaa nousta liian korkeaksi, jolloin lämpöpumppu ajautuu hälytystilaan.

Asentamalla maalämpöpumpun ja lämmönjakojärjestelmän väliin puskurivaraajan, vältetään turhat hälytykset.

 

Lisähuomioita:

LÄMMÖNJAKOJÄRJESTELMÄNÄ ILMALÄMMITYS

 • Kun lämmönjakojärjestelmänä on ilmalämmitys, on puskurivaraajan koon oltava minimissään 300 litraa. Puskurivaraajalla varmistetaan, että tuloilman lämpötila ei pääse kylmenemään käyttövesijakson aikana. Puskurivaraaja mahdollistaa myös riittävän virtauksen vaihtimella parantaen lämpöpumpun hyötysuhdetta ja siten säästöä. 300l puskurivaraajan ansiosta saadaan myös tarvittavan pitkät käyntijaksot on/off- kompressorille sen elinkaaren maksimoimiseksi.

 

LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄN JÄLKILÄMMITYSPATTERIVEDELLÄ

 • Kun lämmöntalteenottolaitteen jälkilämmityspatteri on vesikiertoinen, on järjestelmä varustettava aina puskurivaraajalla. Puskurivaraajalla varmistetaan vesikierto jälkilämmityspatterilla myös käyttöveden lämmityksen aikana.

 

Lisää puskurivaraajasta voit lukea täältä: https://blog.bosch-climate.fi/puskurivaraajan-hyodyt

 

Toivottavasti oheisista ohjeista oli sinulle hyötyä! Lisäksi ohessa hyödyllisiä linkkejä:

- Tutustu maalämpöön!

- Boschin modernit maalämpöratkaisut

- Ota yhteyttä ja autamme sinua maalämmön valinnassa!

Maalämpö

Jaa somessa